Psihoanalitičar • Analitički psiholog (IAAP) • Dragutin Vučković

Psihoanalitičar (IAAP)

Psihoterapiju i psihoanalizu u Hrvatskom društvu za analitičku psihologiju provodi analitički psiholog i psihoanalitičar Dragutin Vučković. Analitičku psihologiju istražuje još od studentskih dana. Snove sanja od 1976., a aktivno ih proučava od 1998. godine. Kontinuirano je iznenađen njihovom mudrošću, savjetima i vezama koje stvaraju s ljudima kojima je okružen.

Osim analitičke psihologije, studirao je fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ekonomiju poduzetništva na Veleučilištu VERN u Zagrebu. Diplomu psihoanalitičara je stekao na poslijediplomskom studiju analitičke psihologije i psihoterapije na C. G. Jung Institutu Zürich u Švicarskoj. Sa klijentima radi od 2009. godine. Višegodišnja edukacija (5-7 god.) i certifikacija su dizajnirani da osiguraju visoki nivo kompetencije, kvalitete i integriteta jungovskih analitičara (eng. jungian analyst or analytical psychologist).

Akreditirani je analitičar C. G. Jung Instituta u Zürichu. Član je Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP) i Alumni Association of C. G. Jung Institute Zürich. Predsjednik je Hrvatskog društva za analitičku psihologiju (HDAP).

Tijekom rada u struci, izdao je više članaka u međunarodnim i domaćim stručnim časopisima. Od 2016. godine radi kao predavač na četverogodišnjem studiju Analitičke psihologije u sklopu Fakulteta za psihoterapijsku znanost Sveučilišta Sigmund Freud u Ljubljani.

HDAP je organizacija koja, osobama koje zanima analitička psihologija, omogućuje razmjenu ideja i iskustava vezana uz analitičku psihologiju, prisustvovanje radionicama i grupnim susretima kroz koje se mogu upoznati sa analitičkom psihologijom i njenom primjenom u osobnom i profesionalnom životu. Osim toga, u sklopu HDAP-a, građani mogu započeti i analitičku psihoterapiju, grupni rad na snovima, superviziju i različite oblike edukacija.

Ako ste zaintersirani za takvu vrstu rada, možete nas kontaktirati. Ukoliko želite biti obaviješteni o novostima, rasporedu predavanja, seminara, radionica i sl., pošaljite nam e-mail kako bi vas upisali na našu mailing listu.