Category Archives: Dijagnoza terapija

Psihološka interpretacija slika

Tekst “Psihološka interpretacija slikai” je osmi od deset tekstova obavezne literature za sudionike edukacije “Analitička psihologija – teorija, praksa i individuacija“.

Tekstove mogu pročitati i oni koji ne planiraju započeti edukaciju i u njima saznati što je analitička psihologija, koja su područja njenog istraživanja i kako se primjenjuje u psihoterapiji.

Psihološka interpretacija slika

Zašto je slika važna? Ako promatramo naša osjetila, tada je slika ono što im omogućuje funkcioniranje. Zapravo kao da postoje dva svijeta, realan svijet i svijet slika u nama i kontinuiranim uspoređivanjem ta dva svijeta, rađa se naša svijest. Npr. da li je nešto toplije ili hladnije od slike u nama koja nam služi kao referenca toploga i hladnoga.

Važnost slike možda možemo dočarati i na slijedećem primjeru. Jedna vrsta Yucca moljca je kukac koji živi godinu dana, a Yucca cvijet je biljka koja cvjeta jednom godišnje. Yucca moljac, pri kraju svog života, polaže jajašca u Yocca cvijet i nakon toga umire. On taj cvijet nije nikada vidio, budući da se taj cvijet osuši prije nego se moljac izlegne. Kako je moguće da Yucca moljac prepozna Yucca cvijet ako ga nikada nije vidio. Jedino objašnjenje je da Yucca moljac u sebi posjeduje sliku Yucca cvijeta i kada percipira cvijet čija slika odgovara unutarnjoj slici, pokrene se instinktivna reakcija koja omogućava polaganje jajašca u svijet. I u nama postoje slike koje odgovaraju arhetipovima i na neki način, oni se manifestiraju na svakoj slici koju naslikamo.

Sve čega smo svjesni zapravo je slika ili reprezentacija stvari iz realnosti. Određeni psihički sadržaj se može reprezentirati  i možemo ga postati svjesni samo ako ima karakteristiku slike. Tako da možemo reći kako su slike iznimno važne za proces postajanja svjesnim. Ako promatramo slike u pećinama, već tada možemo vidjeti kako one nisu samo reprezentacija vanjskih događaja već izražavaju i određeni sadržaj unutarnjeg svijeta koji je trenutačno aktiviran. Na taj način proces postajanja svjesnim takvoga nesvjesnog sadržaja je olakšan. Iz svega rečenog, možemo zaključiti zašto su slika toliko važne za analitičku psihologiju i psihoterapiju.

Kako pristupiti slici

Kao i kod bajki, naša tipologija u velikoj mjeri određuje kako pristupamo slici. Kada pokušavamo razumjeti sliku, važno je da pokušamo koristiti svaku funkciju. Na taj način izbjegavamo jednostranost. Razlog za to je što osjetilna funkcija može dovesti do toga da ostanemo zarobljeni u detaljima i beživotnim činjenicama bez određenog psihološkog zaključka i stajališta. Osjećajna funkcija može dovesti do toga da ostanemo pri vrijednosnim izjavama koje nemaju međusobnih poveznica. Misaona funkcija može dovesti do toga da se izgubimo u beživotnoj analizi u kojoj nema osjećaja. Intuicija može dovesti do pretpostavki koje nemaju uporišta u jednostavnim činjenicama.

Ovisno o našoj tipologiji, više naglaska možemo staviti na sliku kao objekt ili na subjektivan sadržaj u vezi sa samom slikom. Introvert prvo postaje svjestan svojih unutrašnjih reakcija na sliku, ekstrovert same slike. Bez obzira da li smo introvert ili ekstrovert, bitno je da pazimo na prvu subjektivnu reakciju kada vidimo određenu sliku, kao i kada radimo sa bajkama. Možemo se pitati da li nam slika daje zdravi osjećaj ili imamo osjećaj da tu nešto ne štima. Nadalje možda osjetimo i određenu tjelesnu reakciju, osjećaj u trbuhu, glavi i sl.

S objektivne strane registriramo činjenice o samoj slici; medij na kojemu i s kojim je slika naslikana,, okvir slike, format, boje i elementi slike. Osjećanjem možemo odrediti koji elementi su važniji a koji manje bitni za autora. Mišljenjem možemo odrediti odnose između elemenata slike i autora (proporcije, organizacija, pokreti te prostor i boje). Intuicija nam govori konstelaciji iz koje je slika proizašla i smjeru budućeg razvoja.

Kao što ćete primijetiti, svaka interpretacija uzima u obzir višeznačnost određenog simboličkog izražaja. Ovisno o kontekstu životne situacije osobe koja je sliku naslikala, uzimamo više u obzir jednu ili drugu stranu interpretacije. Nadalje, kao i kod snova asocijacije i amplifikacije imaju veliku važnost kod određivanja smisla slike.

Interpretacija

Pristup interpretaciji slike je sličan pristupu interpretaciji sna. Ono što trebamo uzeti u obzir su; opis trenutne situacije, opis događaja koji su prethodili slici, istraživanje subjektivnog sadržaja (asocijacije), usporedba sa mitološkim motivima (amplifikacija), asocijacije analitičara i objektivne informacije trećih osoba (kada je moguće). Kako bi došli do zadovoljavajućeg objašnjenja i poveznice sa realnosti, moramo uzeti u obzir i razlike u interpretaciji snova i slika, koja se sastoji u tome što se kod slike direktno percipira njen materijalni aspekt, formalni aspekti, simbolizam prostora i boje te simbolizam brojeva. Naravno ti aspekti se javljaju i kod snova ali za razliku od slika, kod analize snova tim aspektima često ne možemo pristupiti sistematično zbog vremena potrebnog da se ti aspekti opišu. Kod slike ih možemo percipirati direktno, bez potrebe za objašnjenjima od strane klijenta.

Nadalje, kod sna imamo opisanu radnju, kod slike toga nema, iako uvijek možemo tražiti od klijenta da pokuša opisati kako je došlo do stanja opisanog na slici i kako će se stvari razvijati nakon trenutka opisanog na slici.

Neki od primjera iz ovog predavanja su iz knjige Theodor Abt – Introduction to Picture Interpretation. Ukoliko radite sa slikama, toplo ju preporučam.

Prvi aspekt slike o kojemu ćemo govoriti je njezin materijalni aspekt.

Materijalni aspekti

Papir

Kvaliteta lista na kojoj je slika naslikana govori o vrijednosti slike koja dolazi iz unutrašnjosti. Kod interpretacije, uvijek moramo uzeti u obzir dvije suprotnosti koje opisuju određenu kvalitetu. Npr. stare novine ili toalet papir kao podloga za sliku – mala vrijednost onoga što je naslikano ili mogućnost da od nečega bezvrijednog stvorimo nešto vrijedno.

Slika 1. – Konj – T. Abt, Introduction to Picture Interpretation, pg. 61.

(žena, 51. godina, novinski papir –može ukazivati na spontanu odluku da emociji, koju naziva crvenim konjem, da formu. Ali jednako tako malu vrijednost koju daje životinjskom nagonu)

Medij

Olovka – može se brisati. Autor nije previše emocionalno posvećen onome što je prikazano na slici i želi imati stvari pod kontrolom ali jednako tako olovka može biti izraz potrebe da se autor koncentrira na glavne ideje koje želi potpuno precizno izraziti kako bi odgovarala unutarnjoj slici.

Slika 2. – Kuća, litica, grad, žena – ibid, pg. 63.

(muškarac, 38. godina, olovka – Slika ukazuje na strah od gubitka kontrole ukoliko pokaže svoje emocije. Ali, jednako tako, može ukazivati potrebu da naslika što precizniju sliku emocija, sa mogućnosti da izbriše prve pokušaje)

Tinta – nije ju lako izbrisati ili promijeniti. Kontrast sa pozadinom omogućuje da se lakše izraze emocionalne nijanse. Slikar ne izražava boje (emocije) ali jednako tako, tinta pokazuje spremnost da dopusti stvarima da teku (japanske zen slike od tinte).

Slika 3. – Japanska tintom naslikana slika – ibid, pg. 118.

Drvene bojice – vide se boje ali jednako tako slika može biti „suha“ a bojice krhke. S jedne strane emocije postaju vidljive i prisutne ali kao da ih autor u isto vrijeme pokušava na određeni način kontrolirati.

Slika 4. – Prijateljstvo – ibid, pg. 63.

(žena, 45. godina, bojice – Slika prikazuje spontani izražaj snažnih osjećaja prema nepoznatom u njenoj duši. Kontinuiran i vjeran odnos prema tome drugome svijetu je dovelo do nenadanih otkrića unutarnjeg blaga.)

Slikanje prstom – omiljen način crtanja djece, pokazuje određenu spontanost. Nemogućnost diferenciranja. Takvo slikanje je povezano sa spontanim izražavanjem emocija ali jednako tako može pokazivati i određenu nediferenciranost emocija.

Slike 5. i 6. – Miš i Emocija – ibid, pg. 64.

(Miš – žena, 24. godine sa fobijom miševa – prvi spontani pokušaj da izrazi jako nabijene emocije vezane uz njenu fobiju)

(Emocije – isti autor kao i slika br. 2 – Prvi pokušaj korištenja boje. Spontani izražaj emocija u sklopu izrazito strukturirane mreže crnih linija)

Vodene bojice – boja teče na neočekivani način. Teško ih je ispraviti i pozadina igra veliku ulogu. Omogućuje izražavanje emocionalnih nijansi i otvorenost prema nesvjesnom (pozadina) ali jednako tako može biti povezano sa sanjarenjem i egom koji je pod prevelikim utjecajem nesvjesnog.

Slike 7. i 8. Krajolik i Zmija – ibid, pg. 65.

(Krajolik – muškarac, 27. godina, problem spolnog identiteta – Suprotnosti zemlje, vode i neba, na slici su nediferencirane, što ukazuje na istu dinamiku i u realnom životu.)

(Zmija – žena, 28. godina – Trud uložen u sliku ukazuje na veliku brigu i trud da se iskaže emocionalni utisak koji je zmija i ono što ona simbolizira, ostavila na autora.)

Uljane boje – potreban je veliki trud ali omogućuju diferencijaciju boja i obrisa i relativno se lako isprave. Psihološki gledano, uljana boja pokazuje duboku investiranost u to što se prikazuje ali jednako tako mogu ukazivati na stav koji teži da sakrije ili potisne.

Miješanje i kombiniranje više vrsta medija možemo razumjeti na način da amplificiramo oba. Npr. kombinacija olovke i vodenih bojica može ukazati na nesigurnost između kontrole i kada dopustimo da stvari teku ali jednako tako, takva kombinacija može izražavati harmoniju između ta dva načina funkcioniranje.

Okvir

Okvir je element reda koji može ukazivati na bojažljiv ili ograničavajući stav prema sadržaju psihe koje slika prikazuje ali jednako tako može ukazivati na vrijednost koja je sadržana unutar tog okvira ili nečega što je potrebno zaštititi.

Nedostatak okvira može ukazivati na opasnost da nas sadržaj slike obuzme. To se posebno odnosi na motive koji su odrezani rubom slike. Takva slika može ukazivati da ego svijesti više nije centar koji je oblikovao sliku (u tom slučaju centar može biti kompleks ili arhetip). Jednako tako nedostatak okvira može ukazivati kako je prikazani sadržaj prevažan ili prevelik da bi se trenutačno mogao asimilirati od strane svijesti autora.

Slika 9. – Jarac – osobna kolekcija

(muškarac, 35. godina, oženjen – Započeo je terapiju jer se zaljubio u kolegicu s posla. Okvir ukazuje na kruti stav koji pokušava ograničiti utjecaj instinkta na svijest.)

Format

Slika velikog formata može ukazivati na vrijednost i važnost motiva koji je naslikan ali jednako tako može pokazivati težnju grandioznosti, pretjerivanju i inflaciju. Mala slika može ukazivati na odbojnost, prezir, strah ili skromnost prema onome što je naslikano ali jednako tako može ukazivati na intenzitet i vrijednost onoga što je naslikano.

U seriji slika, promjena veličine može ukazivati na nemirnu i nesigurnu osobu npr. kada se nalazimo između osjećaja velike i male vrijednosti ili može ukazivati na potrebu za fokusiranjem i proširenjem određenih aspekta ličnosti u nadi da ćemo dobiti, razumjeti i ne izgubiti perspektivu šireg konteksta.

Portrait ili landscape formate možemo razumjeti u kontekstu arhetipske simbolike njihovog razlikovanja od kvadrata. Kvadrat predstavlja ravnotežu između svih suprotnosti: tijela i duha, zemlje i neba, vremena i prostora i sl. Landscape ili portrait formati ukazuju na odstupanje od takvog reda.

Portrait možemo razumjeti kao težnju duhovnosti i većoj dubini kada tražimo smisao određene konkretne situacije ali jednako tako možemo ga razumjeti kao pokušaj bijega od realnosti i u tom kontekstu prikazuje gubljenje kontakta sa tlom pod nogama. Landscape format ukazuje na snažnu vezu sa tlom tj. realnosti s druge strane takva orijentacija može ukazivati na preveliku zaokupljenost materijalnim i ego – sviješću uopće.

Slika 9. i 10. – Jarac i Vatrena žena – osobna kolekcija

(Promjena orijentacije iz landscape u portrait ukazuje na određenu sublimaciju instinkta simboliziranih motivom jarca. Rješenje nije u tome da se klijent prepusti nagonima koje ima, već da u njima pronađe dublji smisao. Takav uvid često podrazumijeva patnju, simboliziranu položajem križa.)

Promjena orijentacije iz landscape u portrait format (u seriji slika) može ukazivati na asimilaciju simboličkog ili duhovnog pogleda na određenu konkretnu situaciju ali jednako tako i pokušaj da se pobjegne činjenicama svakodnevnog života. Promjena orijentacije iz portrait u landscape format (u seriji slika) može ukazivati na promjenu stava ili nove karakteristike toga što je naslikano. Takvu promjenu možemo razumjeti kao transformacije iz duhovnog stava prema činjenicama svakodnevnog života ali jednako tako može ukazivati na gubitak duhovnog stava i konkretizaciju.

Formalni aspekti

Organizacija

Organizacija ili red je suprotnost kaosa i nereda. Različiti elementi mogu stvoriti red na slici; simetrije, centralna perspektiva i mreže. Ovisno o odnosu elemenata slike i onoga što onoga što stvara red na slici, možemo saznati da li je taj red u skladu ili u suprotnosti sa nesvjesnim. U kontekstu interpretacije slika u analitičkoj psihologiji, postoje dva načina na koji su stvari na slici uređene: u skladu sa nesvjesnom ili u neskladu sa nesvjesnim.

Red u skladu sa nesvjesnim daje dojam koherentnosti budući da se elementi nalaze u smislenom odnosu jedan sa drugim. Slika zrcali ego svijest koja nema potrebe da se brani i vrši represiju nad nečim što dolazi iz nesvjesnog. Ali, jednako tako, takva organizacija slike može biti kompenzacija iz nesvjesnog za kaotično stanje svijesti (npr. mandala).

Slika 11. – Mandala – osobna kolekcija

(autor kao i slika 9. i 10. – Kaotično psihološko stanje je kompenzirano mandalom koja ukazuje na skladan odnos  jarca, Krista, vraga, svijesti i nesvjesnog)

Red koji nije u skladu sa nesvjesnim – takvim redom podrazumijevamo strukturu slike koja daje dojam da je potrebno održati takav kruti i kontrolirajući red zbog straha, opsesije ili prisile. Ograde, mreže i rešetke mogu ukazivati na red koji izražava strah od nesvjesnog. Psihološki gledano takav red ukazuje na ego svijest kojoj je potrebna promjena. S druge strane takav red može biti prikaz, potrebne kontrole koja je iznimno važna kako bi zaštitila ego od presnažnog sadržaja nesvjesnog.

Slika 6. – Emocije – T. Abt, Introduction to Picture Interpretation, pg. 64.

(Iznimno snažna organizacija je potrebna kako bi se pojavile boje/emocije. U suprotnom postoji opasnost da emocije preplave ego.)

Slika sa malo ili bez ikakve organizacije – može ukazivati na prepuštanje ega onome što dolazi iz nesvjesnog ali i na nedostatak stabilnog ega tj. može ukazivati na stanje stvari kada postoji ozbiljna opasnost od disocijacije (nastanak neuroze ili psihoze).

Slika 7. – Krajolik – ibid, pg. 65.

(muškarac, 27. godina, problem spolnog identiteta – Slaba organizacija koja ukazuje na relativno slabu ego strukturu koja nije u mogućnosti da se brani od utjecaja nesvjesnog koje se može manifestirati kao osjećaji, ideje, osjeti ili intuicije koje mogu preplaviti ego i onemogućiti adekvatnu adaptaciju.)

Proporcije

Proporcije motiva na slici nam govore gdje leži energija slikara i o odnosu motiva na slici. Npr. u arhitekturi, crkva ili hram su bile najviše građevine u gradu. Danas to više nije slučaj što govori i o vremenu u kojemu živimo.

Možemo promatrati omjer proporcija u kontekstu podloge i medija, motiva i formata (landsape/ portrait), jednog motiva u odnosu na drugi, boje i prostora. Možemo reći kako je veliko važno, iritantno ili nešto zastrašujuće.

Pokret

Pokret na slici nam daje ideju kako i u kojem smjeru ide energija i interes autora. Jednako tako pokret je izraz emocija, linije, forme, motivi i boje mogu nam dati ideju moguće, smjeru razvojnog procesa jer je pokret uvijek povezan sa vremenom.

Pokret ulijevo ukazuje na razvoj koji ide prema introverziji ili je izraz regresije a pokret koji teži udesno ukazuje na razvoj u vanjskom svijetu ili ekstraverziju.

Kretanje u smjeru kazaljke na satu – ukazuje na stvaranje „centra“ ili na progresiju svijesti, ali jednako tako može ukazivati i na rutinu ili okamenjenje onoga što je u centru.

Kretanje suprotno smjeru kazaljke na satu – možemo povezati sa okretanjem nesvjesnom, smrt, uskrsnuće i stvaranje novog simbola ali jednako tako može ukazati na opasnost gubljenja u nesvjesnom i nemogućnosti da se pronađe potreban simbol.

Prostorni simbolizam

Položaj

Lijevo je zlokobno, tamno i povezano sa prošlošću. Desno je povezano sa svijetlom i budućnosti. Gore je povezano sa odrastanjem i duhovnošću. Dolje sa zemljom i uzemljenjem. Pokret s lijeva na desno je povezan sa tokom vremena. Na sjevernoj polutki, sunce i sva nebeska tijela putuju od lijeva na desno. Jednako tako rast je povezan sa pokretom od dolje prema gore. To je osnova razumijevanja arhetipske dimenzije položaja motiva na slici.

Perspektiva

Perspektiva nam govori kako autor (ego) vidi ono što je prikazano na slici.

Kada se u seriji slika počinje nazirati nešto kao centralna perspektiva, možemo zaključiti kako se dešava određeno osnaženje ega koje omogućuje daljnji kontakt sa nesvjesnim ali jednako tako može ukazivati na jačanje kontrole nad onim što je prikazano. Smanjenje perspektive u seriji slika može ukazivati na smanjenje kontrole nesvjesnog i stvaranje spremnosti da prihvatimo ono što se uzdiže iz nesvjesnog ali jednako tako može ukazivati na gubitak sposobnosti ega da unese red u ono što slika prikazuje.

Perspektiva koja je određena igrom svijetla i sjene – može ukazivati na ego koji je preslab da uzima u obzir suprotnosti ali jednako tako može ukazivati na stanje gdje suprotnosti nisu podijeljene, što omogućuje da se rodi simbol koji ih sadrži u smislenoj vezi.

Centralna i linearna perspektiva – potrebno ju je konstruirati, što je lakše misaonim tipovima ali i osobama koje razvijaju misaonu funkciju. Ukazuje na dobar osjećaj za stvarnost ali i na reduciranje na konkretno.

Nekonzistentnosti u perspektivi – nešto kao rascjep u perspektivi može ukazivati na graničnu ili psihotičnu strukturu ali i na veliku unutarnju podjelu.

Slika bez perspektive – može ukazivati na nedostatak dubine i svjesnosti tamne strane života (npr. nesvjesnost sjenke). Ali jednako tako može ukazati na određenu apstrakciju „trodimenzionalne“ stvarnosti u svrhu da dobijemo ideju o suštini stvari, kao u mandali.

Simbolizam boja

Crvena

Neizražajni primjer crvene je krv i vatra. Psihološki gledano, krv je povezana sa životom, nagonima, emocijama, osjećajima ljubavi i mržnje, strasti, senzualnosti i seksom. Nadalje crvena boja vatre povezana je sa toplinom ali i sa destruktivnom vrućinom.

U životinjskom svijetu, crvena signalizira i privlači pažnju, posebno kod sisavaca gdje crveni dijelovi tijela pozivaju na parenje. I za ljude, crvena boja  povlači za sobom emocije ljubavi ali jednako tako i agresije.

Sa crvenom bojom je povezan i vrag kao gospodar vatre, strasti i žudnje koja nas odvaja od boga, ali u isto vrijeme crvena je boja ljubavi, sile koja nas tjera da pomirimo suprotnosti u nama. I Venera i Mars su povezani sa crvenom bojom.

Psihološki gledano, crveno možemo razumjeti kao vitalizirajući boju koja donosi život ili uništenje.

Slika 10. – Vatrena žena – osobna kolekcija (vidi gore)

(Ukazuje na emocijama nabijeni sadržaj koji izranja iz nesvjesnog i unose red kroz strukturu križa.. Žudnja kao faktor koji omogućuje veću svjesnost)

Slika 12. – Božica – T. Abt, Introduction to Picture Interpretation, pg. 91.

(žena, 37. godina – Žena sa više ruku koja izranja od dolje. Intenzitet crvene boje ukazuje na emocionalni sadržaj. Kali ili Durga koja daje život ili smrt. Zelena boja oko prstiju ukazuje na životni aspekt. Ona predstavlja dualnost emocionalnog, tjelesnog i instinktivnog života koji se budi u njoj i želi da postane svjestan u svojoj dualnosti.)

Plava

Najjednostavnije iskustvo plave u prirodi dolazi od boje neba. Daje osjećaj kontinuiranosti (svakim danom ju možemo nanovo iskusiti), smirenosti, dubine i širine. Marijin plašt je često plave boje što plavo povezuje sa zaštitom. Ali, jednako tako sa plavom su povezani zrak, duh, led i hladnoća. Nadalje, plavo je more i jezera, ocean i rijeka što je povezuju sa dubinom i težnjom da se vratimo odakle smo došli.

U engleskom blue je povezano sa depresijom (blues) a „plava čarapa“ je izraz kojim opisujemo ženu koja je previše intelektualna. U alkemiji i bajkama se spominje plavi cvijet ili plava svijetlost koju treba pronaći a povezana je sa duhovnim.

Za plavu možemo reći kako psihološki predstavlja smisleni red, duhovnost i otvorenost ali s druge strane predstavlja gubitak stvarnosti, hladnoći, kruti i nefleksibilni red, opsjednutost duhom i posesivnost.

Slika 13. – Auto portret – ibid, pg. 93.

(žena, 27. godina – Glava pokazuje nezaštićenu otvorenost prema plavoj boji neba tj. prema duhovnim utjecajima i uvjerenjima koja „plutaju“ u okolini. Sve je uređeno ali i hladno. Tople boje su odvojene od hladnih koje su povezane sa licem.)

Žuta

Najbliže iskustvo žute je sunce koje se pojavljuje svaki dan obnovljeno. Misterij sunčevog „ponovnog rođenja“ je bila inspiracija svim narodima u povijesti i možemo reći kako sunce predstavlja simbol svijesti. Tijekom noći i zvijezde i mjesec su žuti tako da je žuta povezana sa svjetlom svijesti. Ali jednako tako, previše sunce postaje destruktivno kao i pustinja.

Iskustvo žute je nadalje povezano sa bojom urina ili bolesne kože tako da je povezana sa bolešću i sa kukavičlukom. Nadalje, žuta je povezana sa zlatom koje sjaji i neuništivo je kao i sunce a psihološki često predstavlja unutarnji centar psihe.

Psihološki gledano žuta predstavlja svijetlo svijesti koje može spasiti, rasvijetliti i razjasniti ali u isto vrijeme može biti i destruktivno prema nesvjesnom, npr. kada težimo da sve razjasnimo.

Slika 9. – Jarac – osobna kolekcija

(Suprotnost žutog sunca i jarca koji utječu jedno na drugo. Kolektivna svijest, njene vrijednosti i prirodni nagoni koji stoje jedan nasuprot drugome.)

Zelena

Zelena je povezana sa vegetacijom, rastom, proljećem ali u isto vrijeme sa gušenjem u obraslom raslinju i nezrelim voćem. Zeleno predstavlja nadu ali i zavist.

U mitologiji, bogovi vegetacije i ponovnog rođenja su zeleni (Osiris, Hermes-Toth, Chidr – Mojsijev vodič). Zelena je boja toka života, kao i zeleno na semaforu.

Psihološki, zelena simbolizira obnovljivi tok života iz nesvjesnog ali jednako tako i energija koja nas hrani ali u isto vrijeme nas čini blaženo nesvjesnim.

Narančasta

Narančasta kombinira svjetleću moć žute i životnu energiju crvene. Vatrena, životna, puna radosti i uzbudljiva ali jednako tako i iritirajuća. Vatra je također povezana sa narančastom bojom dakle toplinom ali i upozorenjem. Mars je također bio povezan sa narančastom bojom.

Nadalje narančasta je crvena koja je produhovljena žutom što je razlog zašto budistički redovnici nose narančasto koja izražava mudrost produhovljene strasti (vidi calcinatio). Narančasta je boja radosti i prosvjetljenja ali i demonske agresivnosti i posesivnosti.

Ljubičasta

Predstavlja ujedinjenje crvene i plave, krajnjih suprotnosti. Psihološki gledano, ona može ukazivati na ujedinjenje suprotnosti, može biti medijator između njih ali jednako tako može ukazivati ili na nezdravo miješanje suprotnosti ili gubitak kontakta sa stvarnosti.

Slika 14. – Demonska vještica – T. Abt, Introduction to Picture Interpretation, pg. 101.

(muškarac, 24. godine – Invazija krajolika sa crvenom rijekom od strane  ljubičaste, demonske vještice koja je u ovom slučaju ukazuje na miješanje suprotnosti i gubitak kontakta sa stvarnosti. Slika je naslikana u zatvoru. Muškarac je očekivao moguću smrtnu kaznu za ubojstvo cijele obitelji.)

Smeđa

Iskustvo smeđe dolazi od zemlje, drva, kore i korijenja i u tom kontekstu je povezana sa hranjivom, zaštitnom i stabilizirajućom ulogom nesvjesnog kao majke zemlje. Ali u isto vrijeme smeđa je povezana sa truleži biljaka i lišća i izmetom što nas podsjeća na izreku alkemičara In stercore invenitur aurum nostrum – u trulim i odbačenim dijelovima duše, zlato mudraca (svijest) se može pronaći. Ona može ukazivati na tvar alkemičara zvanu massa confusa koja se javlja na početku procesa u kojemu ego svijest može zapeti i ne biti u mogućnosti da se razvije na jedinstveni i neovisan način.

Smeđa može ukazivati na plodno tlo, tvar i tijelo kao temeljem individualne svijest. Dok sa druge strane kada je povezana sa blatom i smradom izmeta.

Psihološki možemo reći kako smeđa ukazuje ukorijenjenost u realnosti ali jednako tako na ideju povezanosti sa mjestom odakle smo došli, ovisnosti o tome da nas hrane i truleži i smradu svakodnevnice.

Crna

Iskustvo je povezano sa tamom, trenutkom kada ništa ne vidimo i ne možemo se orijentirati. Crna u tom kontekstu upućuje na gubitak svijesti, strah, zlo  i depresiju. Crna boja može ukazivati na destruktivnost prirode (noć) ali i na obnovu i ponovno rođenje (jutro).

Ugljen, olovo i katran su potpuno crne boje koja je boja rimskog boga Saturna kojeg možemo povezati sa robovanjem, ograničenjima i depresijom. Ali ugljen je i izvor energije, olovo je u alkemiji prima materija od koje nastaje zlato mudraca a katran i čađa su jednako tako često bili simboli kamena mudraca. Psihološki gledano depresija ili neki drugi simptom može predstavljati maternicu iz koje se ego može roditi obnovljen.

Izida ima crni plašt ispod kojega skriva sve boje što psihološki govori o procesu umiranja ali jednako tako i rođenja koje dolazi nakon smrti. Nadalje u alkemiji, nigredo tj. crnilo je preduvjet za albedo i rubedo kao paralele procesima razvoja svijesti.

Možemo reći kako je crna boja povezana sa povratkom u „maternicu“, pripremom za ponovno rođenje i obnovu ali jednako tako sa depresijom, smrću i uništenjem.

Slika 15. – Had i Atena – osobna kolekcija

(autor, kao i sl. 9., 10. i 11. – Iz crnila podzemlja koje predstavlja stanje patnje i nesvjesnosti, zbog razapetosti između osjećaja dužnosti i seksualne privlačnosti se javlja vatreni, kreativni falus koji je glavni faktor kreiranja svijetlosti tj. svijesti. Had je bog podzemlja i nagona (ukoliko su nesvjesni) a Atena božica kulture. Slika prikazuje spoj kulture i nagona i njihov smislen odnos koji dovodi do individuacije.)

Siva

Možemo je percipirati u sivim oblacima, magli, kamenju i planinama, pepelu i kosi staraca. Kao spoj crne i bijele predstavlja spoj suprotnosti. Naglašava spoj života i smrti i u tom kontekstu djeluje kao inspiracija i omogućuje ljudima da osjete mogućnost nedostatka boja tj. njihov odmak od emocija. Dok s druge strane, siva vremena i sive teorije predstavljaju nedostatak emocija i beživotnu apstrakciju. Siva predstavlja stanje bez života i smrti, samo nezdrava mješavina jednog i drugog.

Psihološki gledano siva može predstavljati mudro odvajanje od života ali jednako tako i nedostatak života. Siva je s jedne strane mogućnost apstrakcije, emocionalne odvojenosti i mudrosti a s druge previše teoretska, bez emocija i simbol starenja.

Bijela

Povezana je sa bijelim tijelima, osušenim kostima, snijegom i ledom. Često se povezuje sa čistoćom, nedostatkom osjećaja i smrti (u Indiji i Kini je često povezana sa tugovanjem) S druge strane, mlijeko, tekućina koja daje život i sol, koja daje hrani okus i esencijalna je za život, su također bijeli, što je povezuje sa životom.

Lagano se oboji i s te strane je povezana sa čistoćom i nevinošću. Latinski candidus znači bijelo i temelj je riječi kandidat tj. onaj koji se lagano oboji. Bijelo nosimo na rođenje, svetu pričest, vjenčanje i kada umremo. U tom kontekstu bijela predstavlja spremnost da budemo obojani, tj. da preuzmemo drugačiji psihološki stav.

U tom kontekstu bijela predstavlja aspekt nesvjesnog koji daje život ali i onaj kojemu život nedostaje. Bijeli prostor je nešto što ne možemo dotaknuti (kompleks) ali jednako tako i prozor u vječnost kroz koji neočekivani život može ući.

Možemo reći kako bijela predstavlja nešto novo, besmrtnost, svjetlo i čistoću ali jednako tako i smrt, rastanak, nestanak i hladnu emocionalnu udaljenost.

  Simbolizam brojeva

Simbolizam brojeva

Kada govorimo o brojevima obično je prvo što nam padne na pamet su brojevi kao kvantiteta; broj na novčanici, broj godina, broj računa i sl. Ali osim njihove kvantiteta, brojevi su za stare narode imali i kvalitetu tj. određena svojstva. U tom kontekstu, broj je zapravo pridjev i ako u snovima ili na slici imamo dva ili više nečega, tada jednako tako možemo reći kako imam samo jedan ali sa svojstvom broja dva. Npr. broj dva je povezan sa polarnošću budući da su suprotnosti samo dvije, gore i dolje, muškarac i žena, lijevo i desno. Broj četiri je povezan sa kompletnom orijentacijom; strane svijeta. Prirodni brojevi sa stajališta nesvjesnog su još uvijek zadržali takva svojstva i nesvjesno ih koristi kada na taj način želi izraziti određenu činjenicu. Ako želim otkriti što nam pokušava reći, potrebno je da razumijemo i kvalitativna svojstva brojeva.

Brojevi kao uređujući faktor

Brojevi unose red. Npr. u fizici, pomoću brojeva, od svih mogućih načina na koji se određeni sustav može razviti, možemo odrediti na koji točno će se i razviti. Pomoću brojeva možemo prebrojati dijelove nečega i dati im ime. U tom kontekstu, broj je prvotna manifestacija duha. Jedan od načina da uvedemo red u sliku i bolje je razumijemo je da prebrojimo broj određenih motiva na njoj.  Npr.  pet životinja, četiri muškarca, tri cvijeta, 10 zvijezda ili 7 kamenčića.

1

Jedan predstavlja stanje stvari prije njihove diferencijacije ali, s druge strane, jedan dolazi kada se mnogo diferenciranih jedinica i ujedini. Npr. jedan je povezano sa stanjem bez svijesti (djetinjstvo) ali jednako tako i sa stanjem kada se psiha razdijeljena među kompleksima ujedini u jednu cjelinu (individuacija).

S druge strane jedan povezuje jer dodavanjem broja jedan dobivamo sve ostale brojeve koji teže u beskonačnost. Jedan je početak ali i krajnji cilj.

Ako broj jedan dominira slikom, tada je broj jedan može ukazivati ili na cjelokupnost koja je nesvjesna ili na cjelokupnost na višem nivou. Kada fantazija, depresija ili neki drugi problem dolaze do izražaja u nečijem životu, često tada taj „jedinstven problem“ je prvi i nacrtan.

Slika 1. – Konj – T. Abt, Introduction to Picture Interpretation, pg. 119.

(žena, 51. godina, neudana – Prva slika u analizi. Patila je zbog neriješenog ljubavnog problema. Slika je izraz njenog arhaičnog i nerazumljivog pogleda na životinjsku stranu čovjeka. Slika ukazuje na jedan/centralan problem koji izranja iz kolektivne pozadine (novine) i predstavlja simbol njene neutažene erotske težnje. Ali, konj ukazuje i na životinju koja ju može nositi kroz dugu i duboku analizu koja vodi do drugačijeg gledanja na problema ljubavi. Kroz nju je postala svjesna kako ju njeni tjelesni nagoni vode do toga da postane svjesnija osoba)

Broj dva postaje aktualan kada se pojavi određena podjela.

2

Sa brojem dva, javlja se ideja simetrije, polarnosti i diskriminacije.

Dva se javlja u kontekstu procesa osvještavanja. Kada postanemo svjesni sebe, tada uvidimo da postoji i nešto što nismo mi. Ja i svijet ili ja i emocija postaju odvojeni. Isti proces se dešava pri osviještenju anime ili animusa. Kada postanemo svjesni jednog, odmah za njim dolazi i suprotni spol. Nadalje broj dva je povezan sa sumnjama, suprotnostima, napetostima  i svađama.

Psihološki gledano, kada se pojavi u slici, može biti povezana sa stanjem kada nismo jedno sami sa sobom ali jednako tako i sa stanjem postajanja svjesnim, ovisno o kontekstu.

3

U dva, tri unosi element smjera i u mitologijama broj tri je često povezan sa procesom tijeka vremena; prošlost, sadašnjost i budućnost. Nadalje uz broj tri se veže i ideja sudbine (tri Moire). Tri predstavlja i uniju onoga što smo dobili kada smo jedan podijelili na dva, dakle uniju suprotnosti, novu kreaciju.

Kada se u slici pojavi broj tri, on može biti povezan sa nečim što aktivno utječe ili čak opsjeda ego, nešto što traži našu punu pažnju, novi početak, razvoj ili psihološki stav.

Slika 16. Kobra, cvijet i štapić – ibid, pg. 126.

(muškarac, 24. godine,  početak analize – Dominacija broja tri ukazuje na posebnu pažnju koju trebamo posvetiti motivima na slici. Kobra, čarobni štapić i ruža su simboli koji pripadaju carstvu božica zemlje. To je područje koje je bilo zapostavljeno u kršćanstvu. Ruža pripada Veneri, božici ljubavi, Kobra i njen otrov je povezan sa smrti a štapić sa magijom koja je u mitologiji također povezana sa božicama zemlje, kao Izida. Tri simbola na početku analize ukazuju na konstelaciju potisnute, tamne strane ženstvenosti koja želi da bude promatrana, prihvaćena i spašena.)

4

Broj četiri je povezan sa kompletnom orijentacijom; četiri strane svijeta, četiri funkcije ali jednako tako i arhetipska pozadina na kojoj se bazira naša svijest.

Kada je broj četiri izražen na slici, on ukazuje na uređenje koje dolazi iz nesvjesnog a ego ima mogućnost da ga objektivno prepozna i asimilira. Ukazuje na aktivaciju centralnog arhetipa psihe, Self-a i mogućnost realizacije urođene unije suprotnosti.

Slika 17. – Mandala – ibid, pg. 130.

(muškarac, 39. godina – Četiri ukazuje na mogućnost i potrebu da postane svjestan podijeljenosti u svojoj psihologiji i shvati ih kao dio cjeline.)

5

Pet je povezano sa rukom (prsti), tijelom (ekstremiteti i čula) i često je simbolički izraz za prirodnog čovjeka sa svojom žudnjom, nagonima i grijehom. Broj pet možemo razumjeti i kao centar koji ujedinjuje broj 4. U alkemiji broj pet je ono što ujedinjuje četiri elementa i kao broj koji ujedinjuje ima posebnu erotsku notu, zapravo broj pet je povezan sa Venerom i pentagramom.

Ako se na slici pojavljuje, tada može ukazivati na potrebu i mogućnost određenih odnosa i njihovu realizaciju u životu ovisno o motivu koji je s njim povezan.

Slika 18. – Pet muškaraca – ibid, pg. 137.

(žena, 21. godina – Pet muškaraca pokušava održati ženu na zemlji i spriječiti da se izgubi u plavetnilu drugog svijeta sa nepoznatim muškarcem/duhom/animusom. Pet muškaraca simbolizira konkretan odnos u realnosti. Ljubav je ono što ju može uzemljiti i spriječiti da se izgubi u fantazijama koje su simbolizirane njenom bujnom kosom. Ali, u isto vrijeme je ostavljena je mogućnost da sa animusom ostvari kontakt kroz tragove cvijeća koje on ostavlja.)

6

Broj šest u mitologiji i sl. je povezan sa nebom(3), zemljom(2) i njihovim početnim jedinstvo. Ako ga promatramo kao (5+1) tada broj šest predstavlja jedinstvo prirodnog i prvog čovjeka. Nadalje, broj šest je povezan sa dva trokuta, muško i žensko, vatra i voda, Davidova zvijezda. Povezan je sa vremenom 6+6=12. Cijeli I Ching se temelji na broju 6.

U slici, motiv koji je u odnosu sa brojem šest je često povezan sa potrebom za kreativnim ujedinjenjem aktiviranih suprotnosti u stvarnom životu. Možemo pretpostaviti da je aktiviran određeni životno važni sadržaj kojeg možemo i moramo postati svjesni.

7

Sedam dana u tjednu. Kada dolazimo na isto mjesto ali ipak nekako drugačije. Sedam stupnjeva razvoja. Sedam je povezan sa nepromjenjivim razvojem u vremenu (3) i četiri elementa (4). Nadalje sedam planeta (kompletna ličnost sa svim karakternim crtama). Sedam je povezan i sa plodnosti (28 dana u mjesecu) i u tom kontekstu sa unutarnjim satom i prirodnim razvojem. Povezan je sa rastom, plodnosti i transformacijom koja vodi dalje u razvoju ili prema inflaciji.

U slici ili u snu ukazuje na mogućnost ili potrebu za duhovnim razvojem ili transformacijom koja je aktivirana tj. mogućnost razvoja svijesti i individuacije.

Slika 19. i 20. – Sedam koraka – ibid, pg. 145. i 146.

(žena, 32. godine – Sedam koraka u nepoznato kojima ostvaruje kontakt sa ženstvenosti u sebi, koja je simbolizirana zelenom božicom. Slika jako podsjeća na ilustraciju iz alkemijske knjige, što ju je iznenadili i dalo sigurnost kako je proces kroz koji prolazi stvaran i smislen.)

8

Osam je povezan sa mogućnosti asimilacije psihološke cjelokupnosti. U mitologiji, 7+1 je povezano sa završetkom sedam stupnjeva razvoja i nadilaženjem ovisnosti o sedam planeta tj. emocionalnim tendencijama psihe. Osam je simbol mogućnosti ili potrebe za višom razinom svijesti koja je produkt unutrašnjeg psihološkog razvoja. Cjelokupnost u obliku broja osam u sebi sadrži i svijetli i tamni aspekt, dobro i zlo, svijetlo i sjenu.

U slikama ili snovima, broj osam je povezan sa ciljem ljudskog života, razvojem svijesti koja treba i mora biti prepoznata i kultivirana i u tom kontekstu je često dio nacrtane mandale.

Slika 21. – Mandala – C. G. Jung – Archetypes of the Collective Unconscious, par. 525-626.

(Mandala sa osam krakova kao simbol Self-a koji ujedinjuje suprotnosti prirode i života u modernom gradu.)

9

Broj devet može ukazivati na novi početak (8+1), potenciranjem broja 3, svetim duhom i povezan je sa trudnoćom (9 mjeseci) i produhovljeni eros. Devet predstavlja kreativni, transformirajući i ujedinjavajući dinamizam koji je povezan sa razvojem ljudske svijesti.

U slici ili snu predstavlja potrebu za kreativnim diferenciranjem određenog aspekta ličnosti tako da mehanizam cjelovitosti postane svjestan i bude ukomponiran u svjestan život te osobe. Broj devet predstavlja mogućnost razvoja diferencirane osobnosti.

10

Ograničenje brojanja ali i ujedinjenje devet brojeva. Cjelokupnost kreacije. Simbol Self-a koji u sebi sadrži mnoge različite arhetipove. Broj 10 je često povezan sa kamenom mudraca u alkemiji i predstavlja zajedništvo svih koraka (1+2+3+4). Lagano se množi, kao i kamen mudraca koji pretvara bezvrijedne stvari u kamen mudraca.

U slici ili snu predstavlja mogućnost ujedinjenja različitih aspekata života (1 – zemlja, 2 – vatra, 3 – zrak, 4 – voda)

Slika 22. – Smrt kralja  – D. S. von Stolzenberg, Viridarium Chymicum, LXXXVIII

(Alkemijska ilustracija prikazuje starog kralja, koji je simbol stava svijesti koji više ne funksionira i nije prikladan za kvalitetnu adaptaciju na unutarnje i vanjske faktore. Kralj je napadnut i uništen od strane seljaka, koji predstavljaju stav koji je u skladu sa prirodom. U alkemiji, broj 10 predstavlja zemlju, Self u realnosti i njeno ujedinjenje sa ostalim elementima: 4-vatra, 3-zrak, 2-voda.)

Slike kao dijagnostički alat

Kod interpretacije, važno je uzeti u obzir slijedeće kriterije koji mogu ukazivati na slabi ili nestabilni ego ali jednako tako i na situacije u kojima se dešavaju velike promjene u strukturi osobnosti gdje je potrebno da ego bude pod utjecajem tendencija nesvjesnog u svrhu adaptacije. Da li slika govori o prvom ili drugom slučaju ovisi o kontekstu, kako motiva u slici tako i životnoj situaciji osobe koja ju je nacrtala.

Nedostatak homogenosti u slici

Određena nekonzistentnost u stilu dijela slike može ukazivati na ego koji nije dovoljno snažan da održi konzistentan stav ali jednako tako može ukazivati na aktivaciju određenog aspekta psihe za koji je drugačiji stil prikladan način izražaja.

Ruptura ili rascjep u perspektivi može ukazivati na ego koji nije u mogućnosti da održi konzistentno stajalište kroz sve motive na slici (tj. kroz životne situacije u kojima se nalazi). Jedan dio je prikazan sa jednog a drugi sa drugog stajališta. Ali jednako tako, može ukazivati na potrebu za psihičkim preokretom, tj. promjenom stajališta koja je od esencijalne važnosti.

Nedostatak čvrstog stajališta

Visoki horizont može ukazivati na nedostatak ravnoteže između gornjeg dijela i donjeg (duha i materije, uma i tijela) ili se može razumjeti kao nesposobnost ega da se uzdigne iz konkretne situacije. S druge strane visoki horizont može ukazivati na potrebu za boljim pregledom situacije.

Motivi koji su odrezani mogu ukazivati na slabi ego koji nije u mogućnosti da stvori red unutar određenog okvira (psihološkog stava). Ali jednako tako može ukazivati i na određeni psihički element ili tendenciju koju nije moguće prikladno asimilirati unutar određenog psihičkog stava.

Nedostatak centra

Oscilacija mogu ukazivati na ego koji se nalazi između dvije suprotnosti koje ga bacaju iz jedne krajnosti u drugu. Ali jednako tako može ukazivati na rođenje nečega novog, stajališta unutar kojega se suprotnosti mogu u potpunosti iskusiti.

Ukratko toliko za danas o interpretaciji slika. Više možete pročitati u preporučenoj literaturi.

Bibliografija

Adolf Portmann – Color Symbolism

Theodor Abt – Introduction to Picture Interpretation

Ami Ronnberg (urednik) – The Book of Symbols (aras.org)

Susan Bach – Life Paints its own Span

M. L. von Franz – Light from Darkness, The Paintings of Peter Birkhauser

Ostali tekstovi edukacije “Analitička psihologija – teorija i praksa”

 

Depresija

Uređujući staru dokumentaciju, naišao sam na jedan mali esej koji sam počeo pisati, najvjerojatnije kao pripremu za ispit. Esej govori o depresiji i psihodinamici depresije sa stajališta analitičke psihologije. Pomislio sam da bi bio dobar početak za blog koji već neko vrijeme planiram započeti. Naslov eseja je “Depresija i analitička psihologija”. Ovdje ga u skraćenoj verziji možete pročitati.

Depresija i analitička psihologija

Depresija ima svoj biološki i psihološki aspekt. Psihijatrija je vezana uz biološki aspekt, psihoterapija uz psihološki. Ovaj članak govori o psihološkom aspektu depresije i nije vezan uz DSM definiciju depresije već uz sva stanja koja laički nazivamo depresijom.

Analitička psihologija pretpostavlja  da u nama postoje samoregulirajući mehanizmi, kako biološki i fiziološki (recimo, imunološki sistem reagira na patološke organizme koji uđu u tijelo ili se znojimo kada nam je vruće) tako i psihološki.

Samoregulirajući psihološki mehanizam djeluje na našu svijest kada ona ne zadovoljava potrebe adaptacije na vanjske ili unutarnje događaje i omogućuje nam kontinuiranu adaptaciju na životne promjene.

Ponekad svijest ne može prihvatiti kompenzacije potrebne za promjenu svjesnog stava. Rezultat toga je potiskivanje sadržaja potrebnih za novu adaptaciju.

Samoregulirajući psihološki mehanizam preusmjerava sve više energije nesvjesnom stavu potrebnom za novu adaptaciju i nakon nekog vremena sama svijest ostaje bez energije potrebne za svakodnevni rad. Taj nedostatak energije osjećamo kao depresiju.

Depresijom je, dakle, energija koja je dosad bila na raspolaganju našoj svijesti, usmjerena u nesvjesno. Ta energija se manifestira u pojačanoj aktivnosti nesvjesnog (npr. simbola u snovima) koje sadrži i novi nesvjestan stav. Analiza i interpretacija snova je postupak kojim možemo dobiti ideju o tom novom stavu potrebnom za rješavanje problema zbog kojega je i došlo do depresije.

Bajke, mitologija, religija i alkemija u simboličkim slikama prikazuju proces psihološkog razvoja i rasta kao proces stvaranja nečega novog, kao kreativnost. Neke od simbola koji se u njima pojavljuju možemo povezati sa stanjem zbunjenosti, izgubljenosti, tuge i depresije. Takva stanja u pričama i predajama najčešće dovode do razvoja do kojega ne bi došlo da tog negativnog stanja nije bilo.

Psihološki gledani, možemo reći kako je depresija simptom potrebe za promjenom svjesnog stava. Takvom promjenom, energija ponovno postaje raspoloživa svijesti što dovodi do prestanka depresivnog stanja.

U analitičkoj psihologiji postoji i pojam kreativne depresije. Kreativna depresija je pojava, koju dobro poznaju umjetnici i ljudi koji se bave kreativnim poslom, kada nastanku novog djela prethodi veća ili manja depresija. Energetski gledano, samoregulirajući psihološki mehanizam preusmjerava energiju iz svijesti u sadržaj koji kasnije nastaje kreativnim radom.

I jedna i druga depresija imaju istu psihodinamiku; u kliničkoj depresiji kreativno djelo je novi psihološki stav svijesti, a u kreativnoj depresiji kreativno djelo je kip, pjesma ili esej.

Depresivna, anksiozna i ostala negativna emocionalna stanja su uzrokovana neprilagođenim svjesnim stavom, ali u isto vrijeme proizlaze iz potrebe da se razvijemo u psihološki prilagođeniju, napredniju i cjelovitiju osobu. Takva stanja ukazuju na razvojni potencijal osobe koja ih ima.

Depresija, dakle, nije samo nešto negativno nego i važan aspekt kreativnog procesa psihološkog razvoja. Više o tome možete pročitati u članku Psihološki stav.

Anksioznost, fobije i napadi panike

Anksioznost i anksiozni poremećaji (anksioznost, fobije i napadi panike) imaju svoj biološki i psihološki aspekt. Biološki aspekt je područje psihijatrije, psihološki psihoterapije. Ovaj članak govori o psihološkom aspektu anksioznih poremećaja.

Psihološki stav i anksioznost

Jedan od ključnih koncepata u analitičkoj psihologiji je psihološki stav. Psihološki svjesni stav (eng. conscious attitude) sadrži sve one ideje, vrijednosti, činjenice i pretpostavke koje su sastavni dio našeg osjećaja identiteta i koje nam omogućuju da donosimo odluke i rješavamo probleme. On je uvjetovan našim karakterom, odgojem, edukacijom, društvom i dr., a gradi se kroz kontinuiranu prilagodbu na vanjske i unutarnje čimbenike kojima smo izloženi na našem putu kroz život.

Svjesni stav treba biti fleksibilan i biti u mogućnosti da se prilagodi promjenjivim unutarnjim i vanjskim utjecajima kojima smo izloženi. Svaka velika životna promjena zahtijeva djelomičnu promjenu svjesnog stava i ona se, najčešće, dešava spontano i bez velikih problema. Zbog te promjene, naš stari svjesni stav je proširen i obogaćen novom prilagodbom. Rezultat te promjene je novi svjesni stav.

Ali, ponekad je svjesni stav u direktnom konfliktu sa stavom koji nam je potreban u novoj životnoj situaciji. Budući da je svjesni stav sastavni dio identiteta osobe, potrebu za promjenom osjećamo kao opasnost, strah, nelagodu i anksioznost koji se mogu manifestirati kroz anksiozne poremećaje kao socijalna fobija, generalizirani anksiozni poremećaj, panični poremećaj i drugi anksiozni poremećaji.

U takvoj situaciji kada dobijemo simptome kao anksioznost i sl., jedna od opcija je i psihoterapija. Psihoterapeut može pomoći klijentu pronaći stav prikladan za novonastalu sitauciju. Promjenom svjesnog stava osoba dobija mogućnost da se nosi sa situacijama u kojima se dešava anksioznost, fobija ili napad panike. Rezultat usvajanja novog, prikladnijeg stava je prestanak anksioznih simptoma.

Kao što sam rekao u prošlom postu o depresiji, novi stav je u početku procesa promjene svjesnog stava, nesvjestan. Snovi, kao najpristupačniji produkt nesvjesnog, nam mogu dati ideju kakav nam je stav potreban i na koji način on može postati dio našeg svakodnevnog života.

Promjena svjesnog stava je kreativni čin i praćena je aktivnošću u nesvjesnom. Ta aktivnost je vidljiva kroz simbole koji se javljaju u snovima pojedinaca, umjetnosti, običajima, obredima i religijama. Njihov smisao je pripremiti pojedince i grupe na lakšu promjenu svjesnog stava. To je razlog zašto analitička psihologija daje toliku važnost simbolima, etnologiji, mitovima, religijama i dr. Oni nam daju mogućnost da razumijemo snove klijenata, pomognemo im da promjene svoj svjesni stav i da pronađu individualno rješenje svojih problema.

Za kraj možemo napraviti usporedbu depresije i anksioznosti. Depresija je energetski fenomen, povezan s nastankom novog stava, a anksioznost je povezana sa nemogućnošću njegovog prihvaćanja.