Supervizija • Individualna i grupna • by Dragutin Vučković

Supervizija

Individualna supervizija

Supervizija se sastoji od susreta, između supervizora i korisnika supervizije, na kojemu se razgovara o slučajevima i ostalim profesionalnim pitanjima od važnosti za korisnika supervizije. Korisnici supervizije su najčešće: psihoterapeuti, psiholozi, savjetnici, socijalni radnici, liječnici, nastavnici, treneri i dr. profesije kojima je smislen i kvalitetan odnos s ljudima važan za kvalitetno obavljanje poslovnih zadataka.

Ovakva vrsta supervizije omogućuje korisniku da razumije profesionalne odnose i izazove sa stajališta analitičke psihologije. Omogućuje mu promijeniti negativne i destruktivne obrasce odnosa uzrokovane kompleksima, transferom, kontratransferom i sl.

Supervizor svojim znanjem i iskustvom pomaže, korisniku supervizije, razumijeti profesionalni problem i poduzeti aktivne korake u njegovom rješavanju.

Ako ste zainteresirani za takvu vrstu rada, možete nas kontaktirati.

Grupna supervizija

Ciljevi grupne supervizije su slični individualnoj superviziji. Za razliku od individualne supervizije, u grupnoj superviziji svi članovi grupe svojim opažanjima i iskustvima pomažu onome tko izlaže problem. Jedna od prednosti grupne supervizije je i potpora kolega koji se često nalaze, ili su se nalazili, u sličnoj situaciji kao i osoba koja izlaže svoj profesionalni problem.

Uloga voditelja je da svojim iskustvom i znanjem analitičke psihologije omogući lakši uvid u psihodinamiku profesionalnog odnosa zbog kojega se i traži supervizija.

Grupa je poluotvorenog tipa i sastoji se od 3-7 članova. Pravila povjerljivosti su ista kao i za terapijske grupe.

Ako ste zainteresirani za takvu vrstu rada možete nas kontaktirati.