Psihoanalitičar • Analitički psiholog (IAAP) • Dragutin Vučković

Psihoanalitičar (IAAP)

Psihoterapiju i psihoanalizu u Hrvatskom društvu za analitičku psihologiju provodi analitički psiholog i psihoanalitičar Dragutin Vučković. Diplomu je stekao na poslijediplomskom studiju analitičke psihologije i psihoterapije na C. G. Jung Institutu Zürich u Švicarskoj. Sa klijentima radi od 2009. godine. Višegodišnja edukacija (5. god.) i certifikacija su dizajnirani da osiguraju visoki nivo kompetencije, kvalitete i integriteta jungovskih analitičara (eng. jungian analyst or analytical psychologist).

Psihoanalitičar je C. G. Jung Instituta u Dallas-u (Texas, USA) i akreditirani psihoanalitičar C. G. Jung Instituta u Zürichu. Član je Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP), Alumni Association of C. G. Jung Institute Zürich i predsjednik je Hrvatskog društva za analitičku psihologiju (HDAP).

Od 2016. godine radi kao predavač na četverogodišnjem studiju Analitičke psihologije u sklopu Fakulteta za psihoterapijsku znanost Sveučilišta Sigmund Freud u Ljubljani.

HDAP je organizacija koja, osobama koje zanima analitička psihologija, omogućuje razmjenu ideja i iskustava vezana uz analitičku psihologiju, prisustvovanje radionicama i grupnim susretima kroz koje se mogu upoznati sa analitičkom psihologijom i njenom primjenom u osobnom i profesionalnom životu. Osim toga, u sklopu HDAP-a, građani mogu započeti i analitičku psihoterapiju, grupni rad na snovima, superviziju i različite oblike edukacija.

Ako ste zaintersirani za takvu vrstu rada, možete nas kontaktirati. Ukoliko želite biti obaviješteni o novostima, rasporedu predavanja, seminara, radionica i sl., pošaljite nam e-mail kako bi vas upisali na našu mailing listu.