HDAP - Hrvatsko društvo za analitičku psihologiju

HDAP – kontakt

HDAP – kontakt

Dragutin Vučković
analitički psiholog • psihoanalitičar
C. G. Jung Institute Zürich

Hrvatsko društvo za analitičku psihologiju
Zagrebačka 30, Klinča Sela
10450 Jastrebarsko
Hrvatska (Croatia)

Tel: ++ 385 (0)95 8293 446
E-mail (novi): info.hdap@gmail.com
E-mail (stari): info@hdap.hr
Web: http://hdap.hr
Facebook: https://www.facebook.com/hdap.hr

Upute kako doći do nas možete naći ovdje.

Hrvatsko društvo za analitičku psihologiju

Hrvatsko društvo za analitičku psihologiju je osnovano sa ciljem promicanja, razvoja i unapređenja analitičke psihologije i srodnih djelatnosti u Hrvatskoj.

U sklopu HDAP-a, neke od opcija koje građani mogu započeti su:

  • savjetovanje, psihoterapija i psihoanaliza (C. G. Jung)
  • grupni rad na snovima
  • individualna i grupna supervizija
  • edukacija iz analitičke psihologije
  • edukacija za voditelje – Leadership, management i nesvjesno
  • prisustvovanje radionicama, seminarima i predavanjima i dr.

Ako vas interesira takva vrsta rada, možete nas kontaktirati.