Snovi • Grupni rad • by Dragutin Vučković

Grupni rad na snovima – besplatno predavanje

Pozivamo vas na besplatno predavanje na temu Grupni rad na snovima.

Snovi su važni, ne samo za onoga tko ih sanja i vidi, već i za cijelu zajednicu. Oni sadrže važne konkretne informacije o događajima, odnosima i  oslikavaju dinamiku osobnog i kolektivnog nesvjesnog. Čovjek prošlosti je vjerovao kako je opasno tajiti važan san ili viziju i prema tom vjerovanju osoba koja to čini je u opasnosti da oboli budući da su neke vizije ili snovi dar za cijelu zajednicu.

Većina nas nije dio zajednice koja uzima u obzir nesvjesno. Nemamo mogućnost da  poštujemo i istražujemo naše vizije, fantazije i snove. Nemamo mjesto gdje možemo razumjeti i asimilirati bogati sadržaj nesvjesnog, svakodnevno otkrivati njegovo značenje i smisao te biti vođeni njime. Takva potreba još uvijek postoji u našoj psihi i našoj duši. Grupni rad na snovima je odgovor na takve potrebe modernog čovjeka.

Neke od tema o kojima ćemo za vrijeme seminara govoriti su:

  • Teorijska osnova grupnog rada na snovima.
  • Grupni rad na snovima i etnološke paralele
  • Pravila grupnog rada na snovima.
  • Utjecaj rada na snovima na psihološko zdravlje sudionika.
  • Primjeri iz prakse i praktične vježbe.

Voditelj seminara je Dragutin Vučković, psihoanalitičar (C. G. Jung).

Organizacija predavanja

Osim u našoj organizaciji, seminar i besplatno predavanje na temu Grupni rad na snovima možete i vi organizirati.  Jedino što je potrebno je  dovoljan broj zainteresiranih osoba (4 ili više). Predavanje je moguće održati u uredu HDAP-a ili u vašem prostoru. Kontaktirajte nas radi dogovora na info@hdap.hr.

Grupni rad na snovim – raspored besplatnih predavanja

25.5.2015, 18.00-20.00, Veslačka 17, Zagreb – U organizaciji udruge Trenutak39. Prijave na e-mail trenutak.39@gmail.com.