Kroz projekt "Cijenom dostupna psihoterapija" pokušavamo psihoterapiju omogućiti osobama koje ju nisu u mogućnosti plaćati po punoj cijeni.

Cijenom dostupna psihoterapija

Za razliku od nekih europskih zemalja, naši građani nemaju potpunu slobodu odabira osobe s kojom bi željeli raditi psihoterapiju, a da u isto vrijeme trošak psihoterapije pokriva njihovo zdravstveno osiguranje. Kao posljedica toga trošak psihoterapije u cjelokupnom iznosu, najčešće plaća korisnik psihoterapije. S obzirom na financijsku situaciju u našoj zemlji, većini osoba je  nemoguće izdvojiti sredstva za psihoterapiju, koliko god bi im ona mogla dugoročno pomoći.

U HDAP-u smo svjesni toga problema i Cijenom dostupna psihoterapija (u daljnjem tekstu CDP) je naš pokušaj da pomognemo. Naša ideja je da omogućimo povoljniju cijenu psihoterapije, osobama koje su izrazito motivirane da se u nju upuste, a cijena im je glavna prepreka da s njom i krenu.

Smjernice rada

Povoljnija cijena psihoterapije u HDAP-a je kompromis naših mogućnosti da ju ponudimo i mogućnosti korisnika da ju plati.

Povoljniju cijenu je moguće ostvariti samo u sklopu kontinuirane terapije koja se odvija barem 1x tjedno. Ovisno o broju redovnih termina koje korisnik ima u tekućem mjesecu, korisnik može ostvariti popust ili besplatan sat, samo za četvrti ili peti termin u mjesecu. Ukoliko je zadnji susret četvrti u mjesecu, korisnik na njega ostvaruje popust od 50%. Ukoliko je zadnji susret peti u mjesecu, on je za korisnika besplatan. To znači da u slučaju kada korisnik ima četiri mjesečna susreta, prosječna cijena susreta iznosi 35€ po satu. U slučaju da korisnik ima pet mjesečnih susreta, prosječna cijena iznosi 32€ po satu.

S obzirom na ograničena sredstva koja imamo na raspolaganju i interes osoba da se priključe projektu, svaki termin nam je važan. Ukoliko korisnik mora promijeniti ili otkazati termin,  to je  potrebno učiniti barem 24 sata prije samog termina. Korisnik prihvaća platiti svaki termin koji nije otkazao na vrijeme, bez obzira na razlog nedolaska.

Isto pravilo vrijedi i za vašeg psihoanalitičara. Ukoliko psihoanalitičar mora promijeniti ili otkazati termin,  to je  potrebno da vam javi barem 24 sata prije samog termina. Ukoliko  psihoanalitičar dogovoreni termin nije otkazao na vrijeme, bez obzira na razlog, slijedeći termin za korisnika je besplatan.

Snovi, slike, kreativnost – Jedan od najvažnijih alata u psihoterapiju su snovi i razni oblici kreativnog izražavanja (pisanje, crtanje, slikanje, izrada figurica, aktivna imaginacija i sl.) Oni nam govore o nesvjesnim uzrocima problema u kojemu se korisnik nalazi, ali i smjeru kojem psihoanaliza treba ići. Preporuka je da svaki korisnik obrati pažnju na svoje snove i zapiše ih. Zapisane snove, s kopijom za psihoanalitičara, korisnik donosi na psihoanalizu.

Snovi, slike i kreativnost nisu neophodni, ali njihovo korištenje ima veliki utjecaj na trajanje i efikasnost psihoterapije. Ukoliko se korisnik ne prisjeća svojih snova, tada je preporuka da započne sa slikanjem ili nekim drugim oblikom kreativnog izražavanja (pisanje, izrada figurica od gline i sl.) koje također donosi na susret, uključujući fotokopiju / sliku originalnog produkta za psihoanalitičara. (vidi https://hdap.hr/snovi-u-psihoterapiji/ )

Dnevnik i kompleks epizode – Kako bi razumjeli značenje i smisao snova ili drugih produkata nesvjesnog, važno je da korisnik obrati pažnju na događaje, misli i osjećaje koji su prethodili snu čije značenje pokušavamo razumijeti (u daljnjem tekstu kontekst). Preporuka je da svaki korisnik, sa zapisanim snom ili kreativnim radom priloži i kopiju konteksta za psihoanalitičara.

Transfer – Transfer predstavlja emocionalnu dinamiku (ljutnja, anksioznost, divljenje i sl.) koju, tijekom psihoterapije, osjeća korisnik, a tiču se psihoterapije i odnosa s psihoterapeutom. Takva dinamika često zrcali dosadašnje odnose, predstavlja sastavni dio psihoterapije i može biti pozitivna i negativna. Bez obzira na njen pozitivni ili negativni predznak, ona predstavlja priliku za korisnika da radi na obrascima koji su mu do sada predstavljali problem, u sigurnom okruženju. Samim time transfer predstavlja priliku za razvoj. Preporuka je da korisnik o navedenoj dinamici i odlukama koje su uzrokovane takvom dinamikom, razgovara s psihoanalitičarom, prije nego u skladu s njima i djeluje.

Psihoterapiju i psihoanalizu u Hrvatskom društvu za analitičku psihologiju provodi analitički psiholog i psihoanalitičar Dragutin Vučković. Analitičku psihologiju istražuje još od studentskih dana. Snove sanja od 1976., a aktivno ih proučava od 1998. godine. Kontinuirano je iznenađen njihovom mudrošću, savjetima i vezama koje stvaraju s ljudima kojima je okružen.

Osim analitičke psihologije, studirao je fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ekonomiju poduzetništva na Veleučilištu VERN u Zagrebu. Diplomu psihoanalitičara je stekao na poslijediplomskom studiju analitičke psihologije i psihoterapije na C. G. Jung Institutu Zürich u Švicarskoj. Sa klijentima radi od 2009. godine. Višegodišnja edukacija (5-7 god.) i certifikacija su dizajnirani da osiguraju visoki nivo kompetencije, kvalitete i integriteta jungovskih analitičara (eng. jungian analyst or analytical psychologist).

Akreditirani je analitičar C. G. Jung Instituta u Zürichu. Član je Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP) i Alumni Association of C. G. Jung Institute Zürich. Predsjednik je Hrvatskog društva za analitičku psihologiju (HDAP).

Tijekom rada u struci, izdao je više članaka u međunarodnim i domaćim stručnim časopisima. Od 2016. godine radi kao predavač na četverogodišnjem studiju Analitičke psihologije u sklopu Fakulteta za psihoterapijsku znanost Sveučilišta Sigmund Freud u Ljubljani.

Ukoliko niste u mogućnosti plaćati punu cijenu psihoterapije a iskreno ste motivirani da radite na sebi, kontaktirajte nas na info@hdap.hr , info.hdap@gmail.com ili +385 95 8293 446.