Kroz projekt "Cijenom dostupna psihoterapija" pokušavamo psihoterapiju omogućiti osobama koje ju nisu u mogućnosti plaćati po punoj cijeni.

Cijenom dostupna psihoterapija

Za razliku od nekih europskih zemalja, naši građani nemaju potpunu slobodu odabira osobe s kojom bi željeli raditi psihoterapiju, a da u isto vrijeme trošak psihoterapije pokriva njihovo zdravstveno osiguranje. Kao posljedica toga trošak psihoterapije u cjelokupnom iznosu, najčešće plaća korisnik psihoterapije. S obzirom na financijsku situaciju u našoj zemlji, većini osoba je  nemoguće izdvojiti sredstva za psihoterapiju, koliko god bi im ona mogla dugoročno pomoći.

U HDAP-u smo svjesni toga problema i projekt “Cijenom dostupna psihoterapija” je naš doprinos njegovom rješavanju. Naša ideja je da kroz prijavu na projekte, donacije i edukaciju Analitička psihologija, osiguramo sredstva, kojima ćemo subvencionirati razliku između povoljnije i pune cijene psihoterapije, osobama kojima je cijena glavna prepreka da s njom i krenu.

Projekt “Cijenom dostupna psihoterapija” – smjernice rada

Teoretski pristup i proces psihoterapije kroz projekt “Cijenom dostupna psihoterapija” se po ničemu ne razlikuje od analitičke psihoterapije (C. G. Jung).

U sklopu projekta “Cijenom dostupna psihoterapija” cijena psihoterapije iznosi 650 kn mjesečno za susrete koji se održavaju 1x tjedno ili 1300 kn mjesečno za susrete koji se održavaju 2x tjedno. Povoljniju cijenu psihoterapije nije moguće iskoristiti za pojedinačne sate, već samo u sklopu kontinuirane psihoterapije koja se provodi 1x ili 2x tjedno.

S obzirom na ograničena sredstva koja imamo na raspolaganju i interes osoba da se priključe projektu, svaki termin nam je važan. Ukoliko korisnik mora promijeniti ili otkazati termin,  to je  potrebno učiniti barem 48 sati prije samog termina. Nadoknada propuštenog i na vrijeme otkazanog termina moguća je samo u tekućem mjesecu i nije zajamčena tj. ovisi o raspoloživosti slobodnih termina.

Kako bismo mogli planirati trošenje sredstava predviđenih za projekt, jako nam je važno znati koliko će osoba, u tekućem mjesecu, biti u njega uključeno. To možemo znati samo prema broju izdanih računa. Zbog toga se psihoterapija, u sklopu projekta, plaća do 10. u mjesecu, za cijeli mjesec.

Za svaki oblik rada izvan okvira navedenih smjernica, primjenjuje se puna cijena psihoterapije.

Psihoterapiju u Hrvatskom društvu za analitičku psihologiju, kroz projekt “Cijenom dostupna psihoterapija”, provodi analitički psiholog i psihoanalitičar Dragutin Vučković. Diplomu je stekao na poslijediplomskom studiju analitičke psihologije i psihoterapije na C. G. Jung Institutu Zürich u Švicarskoj. Više o njemu i njegovom radu možete pročitati ovdje.

Ukoliko niste u mogućnosti plaćati punu cijenu psihoterapije i zainteresirani ste da započnete psihoterapiju u sklopu projekta “Cijenom dostupna psihoterapija”, kontaktirajte nas na info@hdap.hr ili +385 95 8293 446.