Cijena psihoterapije, edukacije i supervizije • by HDAP

Cijena psihoterapije

Cijena psihoterapije i dr. usluga HDAP-a

Cijenom dostupna psihoterapija (1x tjedno) – 650kn/mj.

Cijenom dostupna psihoterapija (2x tjedno) – 1300kn/mj.

Psihoanaliza (C. G. Jung) (90min) – 400kn.

Snovi, grupni rad – 400kn/mj.

Edukacija, Analitička psihologija (I) (20 sati) – 1250kn.

Edukacija, Analitička psihologija (II) (20 sati) – 1250kn.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.