Category Archives: Snovi

Psihologija snova

Tekst “Psihologija snova” je sedmi od deset tekstova obavezne literature za sudionike edukacije “Analitička psihologija – teorija, praksa i individuacija“.

Tekstove mogu pročitati i oni koji ne planiraju započeti edukaciju i u njima saznati što je analitička psihologija, koja su područja njenog istraživanja i kako se primjenjuje u psihoterapiji.

Psihologija snova

Uvod

Snovi predstavljaju najlakši i najefektivniji način istraživanja sadržaja i dinamike nesvjesnog.

Ako promatramo sjećanje sna, možemo reći kako se san sastoji od svjesnih i nesvjesnih elemenata. Svjesni elementi su radnja sna, likovi, dinamika, boje, oblici, osjećaji i sl. dok su nesvjesni elementi nešto što pokušavamo otkriti kroz rad na snu. Jezik snova je simboličan. Simboli su određeni motivi koji koriste sadržaj svijesti kako bi izrazili određenu činjenicu, ideju, osjećaj ili intuiciju koja je nesvjesna.

Zašto sanjamo samo po noći? Zapravo, ne sanjamo samo po noći i možemo reći kako se snovi događaju cijelo vrijeme, ali dok smo budni, zbog intenziteta onoga što se događa oko nas i emocija koje osjećamo, naša svijest je zaokupljena i takvu dinamiku nismo u mogućnosti percipirati. Istoga trenutka kada naša svijest izgubi malo na intenzitetu zbog umora, alkohola i sl., fantazije i slike koje dolaze iz nesvjesnog lakše percipiramo. Da li ste ikada bili u tramvaju ili na predavanju i uhvatili ste se u određenom razmišljanju koje je s vremenom postalo dio sna. U jednom trenutku, čovjek se probudi iz takvog polusna i bude začuđen kako su misli otišle svojim tokom. Jedan učenik je pitao svoga učitelja rabina koji je razlog da danas više ne čujemo što nam bog želi reći. Odgovor je bio kako se danas ne znamo dovoljno ponizno pokloniti. Jednako možemo reći i za snove, tak kada našoj svijesti oduzmemo objekt, tada objekt postaje nesvjesno.

Psihološki gledano, možemo reći kako kroz snove djeluje nešto što zovemo samo-regulirajućim psihičkim mehanizmom. Postoji nešto kao kompenzacija, proces kojim psihološke suprotnosti djeluju jedna na drugu. Kompenzacija je često povezana sa situacijama za koje nemamo mehanizme adaptacije ili je ta adaptacija neadekvatna. Tada snovi, svojim emocionalnim djelovanjem, konkretnom radnjom, mogućnostima i idejama djeluje na našu svijest sa svrhom da nam omogući drugačije gledanje, pristup i snalaženje situaciji u kojoj se nalazimo. Snovi, kao izraz nesvjesnog kompenziraju neadekvatnosti naše svijesti. Ali to nije sve što snovi rade.

Osim kompenzacijske uloge, snovi imaju i komplementarnu ulogu u odnosu na svijest. Komplementarno djelovanje snova se događa prije od njihovog kompenzacijskog djelovanja. Te dvije ideje su povezane sa dvije vrste kompleksa o kojima smo govorili. Dakle, postoje patološki kompleksi nastali represijom i kao takvi su izraz jednostranosti naše svijesti. U takvom slučaju nesvjesno pokazuje kompenzacijske tendencije. Ali jednako tako, u nesvjesnom postoje i razvojni kompleksi koji teže da obogate našu svijest sadržajem koji nikada nije bio svjestan. U tom slučaju možemo govoriti o komplementarnim tendencijama snova.

Povučen i sramežljiv mladić sanja:

Iz vulkana izlazi lava i transformira se u biće koje neodoljivo podsjeća na ženu.

Psihološki gledano, vulkan predstavlja oslobođenje emocija koje su dugo bile ispod površine. Te emocije se transformiraju iz neljudskog, od svijesti udaljenog, otopljenog kamena u ljudsku figuru sa kojom može ostvariti ljudski kontakt. Kao da san govori: „Emocije koje osjećaš nisu toliko opasne, već predstavljaju nešto sa čime možeš uspostaviti odnos. U ovom slučaju san ima komplementarnu ulogu jer prikazuju mogućnost obogaćenja svijesti sa emocijama koje su do sada bile potisnute (sramežljivost predstavlja neuspješan pokušaj represije emocija koje unatoč tome ipak izbijaju na površinu – npr. crvenilo lica).

Mladić je zaljubljen u djevojku koja baš i nije prikladna za njega i preuveličava važnost djevojke i odnosa sa njom. U tom kontekstu je sanjao:

Ispred mene je djevojka u koju sam zaljubljen. Neprivlačna je, ponaša se glupo i govori primitivnim jezikom.

San djevojku prikazuje u potpuno drugačijem svjetlu. Ako taj mladić uzme svoj san ozbiljno, pitati će se da li se možda prevario u pogledu djevojke u koju je zaljubljen. Cijela dinamika sna je usmjerena prema promjeni neadekvatnog stava svijesti, kompenzacijom.

Bez obzira da li govorimo o komplementarnom ili kompenzacijskim tendencijama snova, uzimanje u obzir takvih tendencija (tj. promatranje svojih snova i razgovor o njima) može nam pomoći da izbjegnemo dinamiku koja je nezdrava za našu psihologiju. Ne uzimanje u obzir takvih tendencija može dovesti do problema kao stres, anksioznost, depresija i dr. U tom kontekstu, važnost snova za psihoterapiju, individuaciju i osobni razvoj se ne može previše naglasiti.

Vrste snova

Kada razmišljamo o snovima, možemo pristupiti otkrivanju njihovog smisla na više načina. Jedan od načina je da pokušamo klasificirati vrste snova koje postoje. Podjela snova na one koji imaju komplementarnu ili kompenzacijsku ulogu je dobar početak tj. snove možemo podijeliti ovisno o stavu svijesti u odnosu na tendencije nesvjesnog.

1) San kao nesvjesna reakcija na svjesnu situaciju.

Elementi sna su u komplementarnom odnosu sa utiscima dana. San ne bi nastao bez određenog utiska i našeg stava (ili nedostatka utiska ili stava). Što je naša svijest više jednostrana, veća je mogućnost da će se pojaviti snažni i kontrastni ali smisleni snovi kao posljedica funkcioniranja samo-regulirajućeg psihičkog sistema.

Prije puta u Bihać sam osjećao veliku nelagodu i skoro sam odustao od puta. Te noći sam sanjao rat između Srba i Muslimana u BiH.

San kao da me pripremao na ideju kako je rana rata još uvijek živa i sa tom idejom sam dobio uvidu u nesvjesnu dinamiku koja još uvijek postoji u mjestu gdje odlazim i sa tim uvidom sam bio bolje pripremljen za odlazak u Bihać.

Komplementarnost nesvjesnog je karakteristika koja se često javlja u kontekstu razvoja kada iz nesvjesnog dolaze ideje, osjećaji, emocije i afekti koje imaju svrhu da nas pripreme na buduće pothvate i događaje. Npr. razvoj seksualnosti  u mladenaštvu ili razvoj nesvjesnih funkcija (vidi primjer br. 1.). Možemo reći kako je komplementarnost povezana sa razvojnim tendencijama nesvjesnog koje teže da se razvijemo u smjeru koji nam omogućuje kvalitetnu adaptaciju na vanjske ili unutarnje čimbenike. Npr. Inicijacijski obredi, o kojima smo govorili, imaju svrhu da omoguće lakše komplementarno djelovanje nesvjesnog tj. da omoguće lakšu asimilaciju razvojnih tendencija. Kada takve tendencije ne prihvatimo, znači da postoji određeni psihološki stav koji nam stoji na putu i snovi prelaze u opoziciju i djeluju kompenzacijski.

2) San opisuje situaciju koja je nastala zbog potrebe za promjenom svjesnog stava.

Kompenzacija je povezana sa ispravljanjem određenog stava koji nam onemogućuje ispravnu adaptaciju na vanjske ili unutarnje čimbenike. Snovi mogu kompenzirati tako da nas usmjeravaju na našu vezu sa instinktima ili ako smo previše samokritični, snovi nam ukazuju na naše pozitivne strane i sl.

Ženska osoba sanja kako se posvađala sa suprugom, koji odlazi i ima aferu sa financijskom savjetnicom.

Kontekst: Osoba koja je san sanjala, dan prije samog sna je donijela nekoliko financijskih odluka.

Asocijacije: Prijatelja opisuje kao osobu koja se brine o sebi i svojim potrebama. Financijska savjetnica je osoba koja je napravila veliku grešku vezanu uz njen posao.

Ako niti takav san nije dovoljan da dovede do promjene svijesti, energija se nakuplja u nesvjesnom (budući da svijest djeluje kao brana na rijeci) i događaju se snovi iz treće grupe.

3) San predstavlja tendenciju nesvjesnog koja teži direktnoj promjeni svjesnog stava.

Dakle ako utjecaj kompenzacije ne dovede do potrebne promjene svjesnog stava, tada nesvjesno prelazi u opoziciju i ometa funkcioniranje svijesti. Stav nesvjesnog je jači od svjesnog i san predstavlja određeni gradijent od strane nesvjesnog koji djeluje na svijest. Ovakvi snovi su vrlo važni i mogu u temelju promijeniti osobu koja ih sanja.

Intelektualac srednjih godina koji godinama nije uzimao u obzir svoje emocije je sanjao:

U sukobu sam sa suprugom i za vrijeme svađe joj ironično kažem kako sam ja Vrag i izjavu začinim sa sličnim osmjehom. U isto vrijeme pomislim kako to ne bih trebao raditi ali u svojoj prepotentnosti nastavim. U jednom trenutku osjetim kako nemam kontrole i kako se moje lice mijenja. Osjetim bol u čelu zbog rogova počinju probijati kožu na njemu. Sa zadnjim atomom snage spriječim transformaciju i uspijevam zadržati razum.

Ovaj san prikazuje situaciju u kojemu su tendencije nesvjesnog utjelovljene u liku Vraga, gospodara vatre (emocija) koje preuzimaju negativno lice zbog dugoročnog negativnog stava svijesti prema njima (loš odnos sa osjećajima i emocijama možemo vidjeti i iz motiva sukoba sa suprugom). Nesvjesno je u direktnoj opoziciji sa svijesti ali u isto vrijeme pokušava ukazati u kojem smjeru mora ići promjena; asimilacija emocionalnih tendencija.

4) San prikazuje nesvjesno koje nije u relaciji sa svijesti.

Kada u svijesti ne postoje alati kojima bio mogli asimilirati potreban nesvjesni stav (bilo zbog neznanja ili tvrdoglavosti), događaju se snovi iz četvrte skupine. Takvi snovi su vrlo čudni i jako ih je teško interpretirati. Osoba koja sanja je često začuđena njihovim sadržajem jer ga ne može sa ničim povezati. Takvi snovi predstavljaju spontanu aktivnost nesvjesnog i sadrže važan smisao i često smo preplavljeni njihovom prirodom. To su arhetipski snovi, tzv. Veliki snovi kako ih zovu primitivni narodi ili Somnia a deo misa (snovi poslani od boga) i ako ih razumijemo, osjećamo ih kao prosvjetljenje. Snovi ovakve vrste se događaju kod važnih životnih primjena (odrastanje, brak, dijete, kriza srednjih godina, bolest opasna po život ili kraj života) ali jednako tako se ponekad javljaju i prije velike neuroze ili psihoze.

Ispred mene je prijestolje i na njemu je žena, u kraljevskoj odjeći izvezenoj zlatom. U jednom trenutku otvori usta i začujem snažan krik koji ledi krv u žilama. Ona je ili Bogorodica Marija ili Krvava Mary.

Ono što je karakteristično za takve snove je da u sebi sadrže puno mitoloških, alkemijskih, etnoloških ili religioznih motiva.

Odabir motiva

Ovo su neki od mogućih uzroka ili stanja zbog kojih nastaje san u određenom obliku. Kada kažemo uzrok, mislimo na sadržaj koji je omogućio da se san izrazi baš na način na koji se izrazio, ne i psihološki smisao koji san ima. Snovi su kao slikar koji nema boje i kad mu netko ponudi bilo kakvu boju, uzme ju i odmah iskoristi. Boja ne određuje ono što će slika izraziti već je samo alat kojim slikar na najbolji mogući način izražava određenu ideju ili inspiraciju.

1) Snovi mogu dolaziti od somatskih uzroka ili stanja.

Tjelesni osjet, stanje bolesti, neudoban položaj tijela mogu biti povod da sanjamo određeni motiv u snu. U psihoterapiji sam često čuo slična objašnjenja zašto je netko sanjao san. Previše je jeo ili je bio gladan i zbog toga je sanjao hranu. Takva objašnjenja često padaju u vodu kada postavimo pitanje „s kojom svrhom je taj san nastao?“. Tada možemo otkriti kako je osoba koja je previše jela i to sanjala želi i traži previše, od sebe, od svoje obitelji i prijatelja i sl.

2) Ostali fizički podražaji koji nisu uzrokovani našim tijelom već okolinom.

Podražaj svijetla, hladnoće ili topline može biti povezan sa motivima u snu.

Hladno mi je u snu, budim se i otkrivam kako sam doista otkriven i kako je hladno u sobi.

Psihološki gledano, takav san može govoriti o emotivnom životu osobe u pitanju, koji je hlada, a o tome trenutačno ne vodi preveliku brigu. San kao da upozorava o važnosti obraćanja pažnje i na emotivni aspekt života.

3) Snovi, osim fizičkih, mogu imati svoj uzrok i u psihičkim događajima.

Mladi muškarac je dobio novu kolegicu s kojom će trebati usko surađivati u nadolazećem razdoblju. U isto vrijeme, u realnosti, priprema drva za zimu. U tom kontekstu je sanjao slijedeći san.

Slažem drva. Drva nisu ravna već su puna kvrga i čvorova zbog kojih ih je jako teško lijepo složiti.

Iz asocijacija se moglo zaključiti kako drva predstavljaju osobnosti kolegice i njega samog. Psihički događaj koji san opisuje je susret dvije osobe koje su predstavljene kao drva sa kvrgama koje je teško lijepo složiti (slaganje dvije osobe). San se pokazao istinit i mladić i kolegica su prekinuli poslovni odnos.

4) Prošli događaji i stanja kao uzrok snova.

Spomenuli smo somatske, fizičke i psihičke događaje u okolini kao uzroke snove. Prošli događaji jednako tako mogu biti dio sna. Takve događaje moramo uzeti ozbiljno u obzir, ne samo kada se osoba koja sanja sjeća prošlog događaja. Npr. važna povijesna osoba se može pojaviti u snu i često je potrebno da pogledamo tko je ona bila u stvarnosti i u kakvim se životnim situacijama nalazila.

Nezaposleni mladić, bez stalne veze, koji se nalazio na u poziciji da mora ozbiljno uzeti u obzir adaptaciju na društvene norme (posao, odnosi i sl.). U trenutku kada se nalazio pred odlukom da to učini ili ne, sanjao je slijedeći san:

Na stolu je lovina i trebamo ju pojesti. Lovac koji je ulovio plijen se zove Eneja.

Mladić nije bio svjestan kako je Eneja legendarni trojanski junak koji je poslije rata, prema legendi, osnovao Rim. U tom kontekstu, u osobi koja je san sanjala postoji tendencija za „osnivanjem grada“ tj. prihvaćanjem društvenih normi kroz asimilaciju slobode (lovina je divlja životinja koja je do sada bila potpuno slobodna) koju je do sada imao.

5) Zaboravljeni sadržaj kao uzrok snova

Snovi mogu biti uzrokovani sadržajem, koji iako je bio povezan sa svijesti, ta veza je davno izgubljena. Npr. sanjamo neku osobu koja nam je u snu potpuno nepoznata ali kroz razgovor se prisjetimo kako je zapravo slična osobi koju smo poznavali kao dijete.

6) Snovi koji predviđaju buduće događaje ili aspekte osobnosti.

Sramežljivi mladić iz primjera br. 1 je sanjao:

U ruci mi je mač i borim se ali s nevjerojatnom spretnosti i vještinom.

Mačevanje može predstavljati određenu nesvjesnu muškost koju sramežljivi mladić tek treba otkriti.

S druge strane, ponekad možemo sanjati događaje koji se još nisu dogodili i to su tzv. proročanski snovi. Iako ne možemo znanstveno dokazati njihovo postojanje, kada ih sanjamo, uvijek smo impresionirani takvim događajem.

Kada sam bio u Zurich-u, sanjao sam:

Rođak kod mene kupuje vrata.

Atmosfera sna je bila pomalo čudna i misteriozna. Jedna od amplifikacija koja mi je pala na pamet je bila povezana sa običajem nekih naroda da mrtvace pokapaju na vratima. Nakon sat vremena, nazvala me je majka i rekla kako je te noći umro tetak, otac od rođaka iz sna.

Smisao snova

Višeznačnost snova

Smisao snova ili motiva je uvijek višeznačan i njihovo značenje ovisi o kontekstu života i iskustava osobe koja sanja. Kada sam bio u analizi, često bi u jednom trenutku stali sa interpretacijom, unatoč činjenici da nismo rasvijetlili svaki motiv sna. Moj analitičar bi rekao kako uvijek trebamo ostaviti neke dijelove sna nerazjašnjene. Sada i razumijem zašto. Jedan te isti san ima puno značenja, fiksiranje značenja u jednom smjeru zatvara mogućnost njegovog djelovanja iz drugih smjerova. Imamo osjećaj da znamo što san znači i time propuštamo priliku da san na nas djeluje.

Nadalje, isti snovi mogu značiti različite stvari za različite osobe.

Letim iznad grada

Ovaj san bi imao različito značenje za osobu koja nije usidrena u svakodnevnom životu i za osobu koja je zarobljena u blatu svakodnevnosti. U prvom slučaju on bi mogao predstavljati tendenciju za bijegom od stvarnosti, a u drugom, tendenciju za oslobođenjem od uzdi svakodnevnog života.

Značenje snova uvijek pokušavamo otkriti u kontekstu situacije osobe koja ga sanja tj. snovi su u uskoj vezi i odnosu sa životnom situacijom osobe koja ih sanja. Kontekst predstavlja sve one događaje koji su prethodili snu, životna situacija i svjesna psihologija osobe koja ih sanja, misli i razmišljanja i sl.

Značenje sna je potpuno drugačije od naših očekivanja i zbog toga moramo biti oprezni kada imamo ideju o značenju sna prije interpretacije. Ako imamo osjećaj da smo takvo značenje očekivali, ta možemo biti prilično sigurni da smo na krivom putu. Razlog za to je kako snovi uvijek izražavaju određenu nesvjesnu tendenciju o kojoj ne znamo puno, baš zato što je nesvjesna.

Redukcijska i konstrukcijska interpretacija

Snovi ne samo da imaju svoj uzrok (Freud i Adler), već sadrže i sve buduće mogućnosti razvoja i razvojne tendencije.

Ako promatramo san kroz osobne asocijacije, često ne dotaknemo smisao i svrhu sna, a ako idemo preduboko (arhetipski simbolizam i amplifikacije) san je teško razumjeti jer ga ne možemo uklopiti u osobni život osobe koja je san sanjala. Kada kroz asocijacije klijenta pokušavamo otkriti značenje određenog sna, u pravilu ostajemo na osobnim aspektima sna i u jednom trenutku dolazimo do točke kada se simbol sna više ne može reducirati  na osobna sjećanja ili težnje. Dakle, kada u odnosu na određeni motiv imamo sve manje i manje osobnih asocijacija , tada tražimo kulturne asocijacije, tj. amplificiramo određenu sliku ili motiv iz sna. To se događa kada u snovima počinjemo prepoznavati slike kolektivnog nesvjesnog (tj. religiozni, alkemijski , etnološki ili mitološki motivi).

Ukratko, možemo reći kako redukcijski smisao sna teži prema odgovoru zašto i zbog čega se san dogodio (tu nam pomažu osobne asocijacije), dok konstruktivni smisao sna ide u smjeru odgovora na pitanje s kojom svrhom smo sanjali baš taj san (tu nam pomažu arhetipske amplifikacije).

Subjektivni i objektivni smisao sna

Interpretacija na subjektivnom nivou pretpostavlja kako su likovi, okolina, atmosfera i događaji u snu predstavljaju unutarnje psihičke faktore i situacije osobe koja sanja. Na objektivnom nivou, motive sna razumijemo konkretno, tj. san prikazuje odnos osobe koja je san sanjala sa osobom ili predmetom iz realnosti koja se pojavljuje u snu.

Bez obzira da li san promatramo na objektivnoj ili subjektivnoj razini, kompenzacija i komplementarnost vrijede u oba načina razumijevanja sna.

Mlada žena sanja san u kojemu se otac, inače miran i staložen, prikazuje kao dominantan i okrutan sadista.

Snu možemo pristupiti na objektivnoj razini i u tom slučaju san nam pokušava pokazati kakav je naš otac zaista. Na subjektivnoj razini, otac predstavlja aspekt naše osobnost, npr. ambiciju koju smatramo vrlinom ali san nam ju pokazuje kao dominantnu i sadističku karakteristiku zbog koje patimo. I u jednom i u drugom slučaju san kompenzira određeni neprilagođeni stav svijesti koji imamo.

U praksi, ako se osoba iz sna ima važnost u realnom životu osobe koja sanja, tada više uzimamo u obzir objektivno značenje sna. S druge strane ako sanjamo o osobi koja nema realno značenje za osobu koja sanja, tada san više govori ako ga promatramo na subjektivnom nivou. U snu žene u kojem se pojavljuje lik muškog prijatelja, možemo razumjeti kao da govori o samom prijatelju i njihovom odnosu ili kao muška karakteristika osobe koja sanja. U praksi snove promatramo više s jedne ili više s druge razine, iako i jedno i drugo stajalište ima dozu istine u sebi.

Osobni i kolektivni aspekt snova

San možemo promatrati kroz objektiv osobnih uvjerenja stavova, ideja i sjećanja osobe koja sanja. U tom slučaju govorimo o osobnom aspektu snova i često je takav pristup dovoljan da dobijemo ideju o značenju i smislu sna.

 S druge strane, ako motiv sna promatramo kroz arhetipske paralele iz povijesti, mitova, religije i sl., tada govorimo o kolektivnoj važnosti motiva i on vrijedi ne samo za osobu koja sanja već i za sve ljude. Možemo reći kako takav san, na određenoj razini, dolazi iz kolektivnog nesvjesnog i osim osobnog ima i kolektivno značenje. Takvo značenje sna je važno za osobu koja sanja u tolikoj mjeri koliko pomaže ideja da su se ljudi susretali sa sličnim problemom beskonačno mnogo puta i rješavali ga. Kako mitološki motivi imaju beskonačno puno kontradiktornih značenja, osobni kontekst i asocijacije nam omogućuju da prepoznamo relevantno značenje. Bez osobnih asocijacija, možemo san interpretirati samo sa kolektivnog stajališta, ne i osobnog, što je možda važno kod interpretacije umjetničkih djela ali je nedostatno kod analize osobnog materijala.

S druge strane kolektivni aspekt snova dolazi do izražaja kod djece, bračnih parova ili usko povezane grupe. Djeca zapravo nemaju psiholoških problema, svi problemi psihološke prirode dolaze iz okoline tj. iz neadekvatnog odnosa roditelja ili drugih važnih osoba prema njima i ako promatramo snove djece, često možemo vidjeti kako problemi opisani u tim snovima nisu njihovi već njihovih roditelja. Nadalje, bračni drug može sanjati problem koji je važniji za psihologiju drugog bračnog druga. Puno više o ovoj temi ćemo govoriti na seminaru sa temom Grupnog rada na snovima gdje se često događa da jedna osoba sanja san koji je od iznimne važnosti ne samo za nju već i za cijelu grupu.

Jezik snova

Kompleksi

Govorili smo o kompleksima. Ono što je važno u odnosu snova i kompleksa je kako su kompleksi u snovima često prikazani u personificiranom obliku.

Žena sa kompleksom manje vrijednosti je sanjala:

Patuljak mi govori kako sam bezvrijedna. Kada bolje pogledam, zapravo je toliko malen da je beznačajan.

U ovom snu, kompleks manje vrijednosti je prikazan u obliku patuljka. Iz konteksta takvog sna možemo puno saznati o značenju i vrijednosti određenog kompleksa. Iz ovog sna možemo zaključiti kako kompleks manje vrijednosti više nije toliko bitan i uz malo volje, osoba koja je san sanjala može djelovati kao da on ne postoji. Tj., kada osjeća kako nije dovoljno dobra da nešto učini, velike su šanse da će to uspjeti učiniti ako ignorira taj glas u sebi i pokuša.

Arhaizacija

Nesvjesno već nam govori jezikom koji je prikladniji za čovjeka srednjeg vijeka, Rimljana, starog grka ili prethistorijskog lovca. Ova tendencija ide u smjeru određenog primitivizma u nama i kao da određeni dio naše ličnosti još uvijek živi sa pretpostavkama povijesnog čovjeka. Npr. životinje u snu govore ili mi ili netko vrši kompliciran obred koji je bio aktualan prije 10000 god. Smisao koji se iza toga skriva može biti asimilacija ili kontakt sa određenom instinktivnom tendencijom. Drugi primjer je kada san prikazuje komplicirani obred pogreba u slučaju kada tvrdoglavo ne prihvaćamo da je npr. određena veza završila. U tom slučaju etnologija nam može pomoći u razumijevanju smisla sna jer nam pokazuje što bi u našoj situaciji učinio arhaičan čovjek koji je u daleko boljoj vezi sa svojim instinktima. Takav izričaj nije za nas direktno razumljiv i kako bi taj problem riješili, jedan od postupaka je nešto što zovemo interpretacija snova. Jednostavnim jezikom rečeno, interpretacije je prevođenje takvog arhaičnog jezika u jezik koji je za nas razumljiv.

Kontaminacija

Riječ kontaminacija dolazi od latinske riječi contaminare koja znači „učiniti nečistim“. Diskriminacija (razlikovanje) je karakteristika svijesti i kao takva nije prisutna u nesvjesnom. Možemo reći kako nesvjesni sadržaj nema određenih granica i ne može se odvojiti jedan od drugoga.

Ta tendencija nesvjesnog dolazi do izražaja i kada smo pod utjecajem kompleksa te naša moć rasuđivanja drastično opada i nemamo mogućnost razdvojiti osobne pretpostavke od objektivnih činjenica. Npr. prigovaramo partneru jer nas situacija podsjeća na odnos sa ocem ili majkom. Snovi i određeni motivi u snovima imaju sličnu karakteristiku, tj. kao da govore o dvije teme odjednom. Npr. o problemu odnosa sa ocem i problemu emancipacije u isto vrijeme.

Konkretizacija i dramatizacija

Konkretizacija je proces u kojemu nesvjesno koristi „pjesničke slike“ u konkretnom obliku. Npr. kada u snu pokušavamo skinuti sa leđa određenu osobu kao da san govori „skini mi se“. Ili, kada nismo svjesni da nam je netko pomogao, u snu možemo sanjati da nas „grebe po leđima“. Poslovni čovjek je sanjao kako osoba s kojom treba započeti poslovni odnos ima prljave ruke. Prljave ruke su izreka kojom se ponekad izražava nepošten karakter određene osobe.

Gluma i dramatizacije su karakteristike arhaičnog čovjeka a time i svega primitivnoga u nama. Npr. određena psihička situacija u nama nije prikazana kao takva već u obliku određenih radnji i procedura. Npr. umjesto borbe protiv ovisnosti o alkoholu ili pornografiji, san se izražava kompliciranom avanturom borbe protiv zmaja.

Interpretacija snova

Jedan od načina na koji možemo pristupiti određivanju uzroka, svrhe i smisla sna je da san promatramo kao klasičnu dramu i podijelimo ga na dijelove koji je čine, ne zaboravljajući već spomenute ideje vezane uz određivanje smisla sna.

Muškarac od 40 godina je sanjao:

Na moru sam kao teenager. Prijatelj me pita kako mi je majka. Pokušavam se prisjetiti i u jednom trenutku se sjetim kako je umrla. Sada sam svojih godina i dolazi njegova žena i kaže kako je tako bolje jer nije niti živjela. Naljutim se te ju prodrmam obujmivši rukama njena ramena i budim se.

Struktura sna

1) Mjesto, vrijeme i likovi: ja kao teenager, ja kao odrasla osoba, prijatelj, majka i njegova žena.

Ekspozicija

Sadrži problem ili pitanje na koje ćemo dobiti odgovor ili rješenje u snu.

Teenager sam i prijatelj me pita kako mi je majka.

Peripetije

Sastoje se od uspona i padova radnje u snu.

Sjetim se kako je umrla i sada sam odrasla osoba.

Rasplet

Sadrži rješenje sna ili smisleni zaključak.

Naljutim se na njegovu ženu, prodrmam je i budim se.

Nakon što snu pristupimo kao klasičnoj drami i podijelimo ga na predložene dijelove, kroz razgovor sa osobom koja je san sanjala pokušavamo dobiti slijedeće informacije.

1) Opis trenutne situacije.

Trenutna situacija podrazumijeva vanjsku situaciju (posao, odnosi i sl. i) i unutarnju situaciju (osjećaji, razmišljanja i sl.) u tolikoj mjeri koliko su svjesne osobi koja sanja. U praksi, ponekad o takvim temama razgovaramo i prije nego krenemo na rad na snovima.

Osoba u pitanju je djelomično živjela kao „teenager“, posebno u kontekstu emocionalnih odnosa, gdje je očekivala da se osjeća potpuno ispunjeno i zadovoljno. Kao dijete u majčinom zagrljaju.

2) Opis događaja koji su prethodili snu.

Razmišljanja o mogućnosti ostvarivanja ozbiljne veze koja bi završila stvaranjem obitelji.

Poseban naglasak na događaje koji su bili važni za osobu koja sanja a dogodili su se neposredno prije ili poslije sna.

3) Istraživanje subjektivnog sadržaja (asocijacije).

Osoba koja je san sanjala govori o vezi između određenih elemenata sa psihičkim sadržajem kojega je svjesna tj. asociranje na motive sna.

Prijatelj: pomalo neozbiljan i ne u kontaktu sa realnosti. Nakon detaljnog asociranja, otkrili smo kako je prijatelj jednako tako i dobar otac.

Njegova žena: vrlo vrijedna osoba koja stoički podnosi njegove specifičnosti i nedostatak zarade.

Kroz razgovor smo zapravo otkrili kao njihova veza, iako ne idealna, zapravo predstavlja realan odnos muškarca i žene. Iako nesavršena, oni ostaju u njoj i na njoj rade.

4) Usporedba sa mitološkim motivima.

Nakon asocijacija (ili kao ih nema odmah) pokušavamo povući amplifikacijske paralele sa motivom iz sna. Iako ih u ovom slučaju nema puno, motiv smrti majke je možda najizraženiji. Paralelu možemo pronaći u bajci „Ivica i Marica“ gdje stara vještica završi u peći. Majka predstavlja sva nerealna očekivanja zadovoljstva u vezi. Takav stav je karakterističan za mladenaštvo, gdje najčešće naučimo da „to ne prolazi“ i zapravo odrastamo. Smrt majke predstavlja takvu dinamiku u našem primjeru. Protresti osobu u snu, možemo povezati sa motivom iz bajke „Princeza i žaba“, gdje princeza udarcem transformira žabu u princa. Jednako tako djeca koja udaraju svoje roditelje, kao da govore „kada te udarim, onda znam da si tu“.

Osoba je sanjala branu na rijeci.

Postoje dokazi kako su ljudi gradili brane i 7000 godina prije Krista. Kao i umjetnost i izumi nastaju djelovanjem nesvjesnog i često su simbolički povezani sa svijesti čovjeka koji ih je izumio. Brana je jedan od takvih izuma i kao takva psihološki predstavlja intelektualni alat. Stvaranje takve brane pretpostavlja visoki nivo svijesti i simbolički brana predstavlja utjecaj ljudi na prirodni tok libida (rijeka=libido ili psihička energija). Prirodni tok libida je instinkt i u tom kontekstu, brana je simbol kulture ali i represije.

Muškarac je sanjao kako je na plaži pronašao svoj desni testis. Uzeo ga je u ruku i bacio u more.

Prikladna amplifikacija bi bila rođenje Venere gdje je ona rođena iz pjene mora koja je nastala od testisa boga Urana. U tom kontekstu bacanje testisa u more (žrtvovanje muškosti) može predstavljati rođenje ženstvenosti. Tu ideju, najčešće, ne možemo dobiti iz osobnih asocijacija osobe koja je san sanjala.

5) Asocijacije analitičara.

Analitičar je slobodan da doda moguće svoje asocijacije na san. Jednako tako je važno uzeti u obzir pitanje transfera i kontra-transfera. Kolektivno nesvjesno je nešto što prožima osobe i ponekad se dogodi da jedna osoba sanja problem koji je važan za osobu s kojom je u kontaktu. Takve stvari se ponekad mogu prepoznati u kontekstu grupnog rada na snovima ali i u osobnoj analizi.

6) Objektivne informacije od trećih osoba.

Osoba u analizi često ne prikazuje svoju objektivnu situaciju, zbog toge je, ponekad, iznimno korisno imati mogućnost dobiti informacije iz objektivnih izvora (roditelji, partneri i sl.).

Ponekad, kada radim sa mladi osobama, dobije se dojam kako su zlostavljane od strane roditelja, ali kada razgovarate sa roditeljima, otkrijete kako su i oni jednako tako zlostavljani od strane djeteta. U tom kontekstu razgovor sa trećim osobama vam daje informacije o kontekstu u kojem je san sanjan a samim time pomažu u razjašnjavanju smisla sna.

7) Objašnjenje uzroka, svrhe i smisla sna.

Nakon procesa koji smo opisali, razgovaramo o mogućem smislu sna koji organski proizlazi iz cjelokupnog razgovora. Tj. razgovor o svim spomenutim temama i njihova usporedba sa životom osobe koja je san sanjala, često dovodi do razjašnjenja psihičke situacije i uvida u činjenicu da su se ljudi i prije susretali sa sličnim problemima i rješavali ih. Razgovor o snovima dovodi do različitih intelektualnih i emocionalnih reakcija kod osobe koja je san sanjala. One djeluju na njegovu svijest i dovode do potrebne promjene svjesnog stava sa ciljem bolje adaptacije na vanjske ili unutarnje čimbenike.

Na našem primjeru možemo zaključiti kako je pristup vezama, osobe koja je san sanjala, razmišlja o vezama na razini mladenaštva. Uzrok za to je majčinski kompleks, nerealno očekivanje sreće i zadovoljstva kroz odnos sa ženom. Kako bi prikazao potrebnu promjenu, san koristi motiv realnog odnosa njegovih prijatelja. Psihološki gledano on predstavlja njegovu sjenku sa aspektima puer aeternus psihologije, ali transformiranu ne kao teenager, već kao osoba koja ima jako dobar odnos sa svojom djecom tj potencijal roditeljstva. Njegova žena predstavlja aspekt anime osobe koja je san sanjala, koja  je spremna prihvatiti nesavršenosti života u vezi u zamjenu za realnu vezu. Protresti svoju animu, znači dati joj energije. Tj. potruditi se i prihvatiti mogućnost da bude u odnosu koji nije idealan ali je realan.

Točnost interpretacije

Nakon razgovora o snu, osoba čiji san interpretiramo često ima osjećaj kako je otkrila nešto novo o sebi i to novo što je otkrila kao da klikne i ima smisla. Nadalje, ako se sa tom idejom živi, ona daje rezultate i snovi koji dolaze to potvrđuju. Ako nismo otkrili ono što je najvažnije za osobu koja je san sanjala, snovi se često ponavljaju dok se ne dogodi potrebna promjena. Ako smo pogriješili, nesvjesno to odmah pokaže u slijedećem snu. Npr. profesorica sa studija je imala slučaj kada je previše govorila za vrijeme interpretacije. Slijedeći san klijenta je govorio o toj situaciji kroz sliku upaljenog sušila za kosu koji se nalazio na stolcu analitičarke.

Svaka interpretacije je samo hipoteza, pokušaj da ga razumijemo i snovi se teško interpretiraju sami za sebe i relativnu sigurnost u njihovo značenje možemo imati samo ako ih interpretiramo u seriji. Iako kronologija ne igra preveliku ulogu u njihovoj interpretaciji jer zapravo svi oni kruže oko centralne teme i motiva. Psihoanalitičar tu nije ultimativni sudac značenju snova već samo pomagač, prevoditelj ili vodič na osobnom putu klijenta.

Bibliografija

  1. A. Meier – The Meaning and Significance of Dreams
  2. G. Jung – Children’s Dreams, Notes on Seminar
  3. G. Jung – Dream Seminar
  4. G. Jung – Man and His Symbols
  5. Jolande Jacobi – Psychology of C. G. Jung
Ostali tekstovi edukacije “Analitička psihologija – teorija i praksa”

Snovi u psihoterapiji

Psihoterapija i rad na snovima

U nekim od prošlih članaka možete pročitati više o važnosti i smislu snova za psihoterapiju. Kada klijente upoznam sa važnosti snova za njihovu psihoterapiju, jedan od čestih reakcija je: „Ali, ja ne sanjam!“. Ovaj članak između ostaloga govori o tome što možemo učiniti ako se ne prisjećamo svojih snova?

Kako bi se snova prisjetili, prvo što je potrebno je vjera kako snovi zapravo imaju smisao ili barem povjerenje u psihoanalitičara kako na snovima vrijedi raditi. Takav pristup podrazumijeva da se ujutro barem pokušamo prisjetiti snova. Nakon nekoliko sati rada na snovima, klijent često uvidi koliko može dobiti takvim radom i vjerovanje kako snovi imaju značenje je potpomognuto osobnim iskustvom. Tada, zapisivanje snova prestaje biti problem.

Prisjećanje snova

Jedan od razloga zašto se ne prisjećamo svojih snova je slijedeći. Postoji razlika između snova koje sanjamo kada spavamo i snova kojih se prisjećamo ujutro. Snove sanjamo svake noći, zapravo snovi se događaju cijelo vrijeme, čak i kada smo budni, ali zbog pažnje svijesti, koja je usmjerena na svakodnevne događaje i razmišljanja, ne percipiramo i ne sjećamo ih se. Ono sa čime radimo u psihoterapiji su snovi kojih se prisjećamo ujutro i kao takvi predstavljaju sadržaj naših sjećanja. Kao i svi prošli događaji u našem životu, nekih se prisjećamo sa lakoćom, nekih se možemo prisjetiti samo ako se potrudimo i razmišljamo o konkretnom događaju, a nekih se ne možemo prisjetiti uopće. Ako se prisjetimo jednog dijela prošlog događaja i ako se na njega koncentriramo, tada se često prisjetimo i drugog dijela i s vremenom se prisjećamo detalja i radnja prošlog događaja nam bude otkrivena otkrije. Isto vrijedi i za snove. Ako se prisjetimo samo jednog motiva, često je potrebno samo malo vremena i koncentracije da se prisjetimo cijelog sna. Iako, i taj proces zahtijeva vježbu. Ali, postoje i procesi koji ometaju prisjećanje, kako prošlih događaja, tako i snova.

Ako smo u određenom trenutku zaokupljeni nekim drugim poslom, tada je prisjećanje otežano. Ako se ujutro ustajemo uz zvuk budilice sa već isplaniranim rasporedom kojega moramo pratiti, tada je proces prisjećanja snova otežan. Kako možemo razmišljati o tome što smo sanjali kada postoji barem 5 „važnijih“ stvari na koje moramo misliti i koje je potrebno prije toga učiniti. Kada to učinimo, već je kasno i prisjetiti se sna je gotovo nemoguće. U tom slučaju, ako u naš svakodnevni raspored zabilježimo 5 minuta nakon buđenja, potrebnih za prisjećanje snova, tada ih se puno lakše i prisjetimo.

U praksi je često je potrebna izrazito velika i nerješiva životna poteškoća kako bi obratili pažnju i na nešto „nevažno“ kao snovi. Razlog nije zato što vjerujemo da nam mogu pomoći, nego smo već sve prokušali i ništa nije pomoglo, tako da smo spremni pokušati i sa nečim kao snovima. Situacija podsjeća na bajke gdje troje kraljevih sinova, snažnih i pametnih, braće nije uspjelo pomoći kralju. Tek najmlađi, slab i brat problem i riješi. Snovi su nešto kao najmlađi brat, ne vjerujemo da nam mogu pomoći, ali često uspiju.

Ako odlučimo kako želimo raditi na snovima, tada moramo pokušati uložiti trud i energiju kako bi ih se i prisjećali. Ja predložim klijentima da prošeću gradom i pronađu najljepšu bilježnicu ili notes koji mogu i kupe je, zajedno sa najljepšom olovkom ili naliv perom, kupe ih i odlože ih na noćni ormarić. Ujutro kada se probude, prva misao treba biti: „Sada ću se pokušati prisjetiti svojih snova.“ i slijedećih 5 minuta posvetiti pokušaju prisjećanja. Prvih nekoliko dana, vjerojatno se neće prisjećati ničega. U tom slučaju, potrebno je uzeti bilježnicu i olovku i zapisati datum i rečenicu: „Danas se nisam prisjetio niti jednog sna.“ Taj postupak ponavljamo dok se ne prisjetimo sna ili motiva iz sna. Vrlo često se dogodi da se prvo počnu prisjećati određenih motiva, a ako ustraju i cijelih snova.

Struktura snova

Kako bi mogli pronaći smisao sna, potrebno je da se zapišemo san cijelosti, sa svim detaljima kojih se možemo prisjetiti. Prisjećanje treba biti detaljno u tolikoj mjeri da san dobije strukturu klasične drame. Potrebno je da zapišemo gdje se san događa, tj. mjesto radnje. Nadalje, potrebno je da zapišemo likove koji se u snu pojavljuju i svaku radnju koju mi ili neki od likova rade. Posebno je važno se prisjetiti emocionalnih stanja kroz koja smo prolazili tijekom sna. San zapisujemo, zajedno sa svim detaljima kojih se možemo prisjetiti.

Kako bi san sličio klasičnoj drami, potrebno je da se sastoji od: početnog stanja, definicije problema, peripetije i završetak. Pokušati ću to objasniti na primjeru.

San o gorili.

Mjesto radnje: voćnjak.
Likovi: ja, majmuni, gorila.
„Nalazim se u voćnjaku koji je pun majmuna. Strah me je jer jedan od majmuna je ogroman gorila. Bježim iz vrta i zaključavam vrata. Otkrijem kako je gorila zapravo vrlo nježna ženka gorile.“

Ukoliko je san posebno dugačak, ponekad je potrebno da ga podijelimo na zatvorene cjeline a zatim te cjeline podijelimo na dijelove drame. Tada i vrlo kompliciran san postaje nešto sa čime možemo raditi.

U snu iz primjera odmah vidimo kako je nešto što je djelovalo zastrašujuće zapravo bezopasno i pokušamo pronaći što u realnom životu osobe u pitanju prati isti obrazac. Ali, tek kroz razgovor o snu možemo saznati što to jest.

Anamneza, kontekst i asocijacije

U praksi to nije dovoljno kako bi radili na snu. Kako bi razumjeli određeni san, potrebno je da znamo životni put osobe u pitanju. To nazivamo anamneza i do nje dolazimo tijekom zajedničkog rada i razgovora.

Drugi važan dio priprema za susret na kojemu ćemo razgovarati o snu su neposredne životne situacije, osjećaji ili misli osobe u psihoterapiji. Taj aspekt se zove kontekst sna. San nije moguće razumjeti prije nego se upoznamo sa detaljima, konfliktima, mišljenjima i osjećajima osobnog života klijenta. Ukoliko on promisli o tim aspektima svog života, proces razumijevanja sna je uvelike olakšan.

Snovi u sebi sadrže motive na koje klijent daje svoje asocijacije. Asocijacije nisu nimalo lagan posao i od osobe koja je san sanjala zahtijeva određenu dozu koncentracije. Asocijacije pretpostavljaju da osoba u psihoterapiji opisuje sjećanja, osjećaje, razmišljanja i događaje vezane su uz motiv na koje se asocijacije daju. Kroz asociranje na motiv sna se najlakše možemo upoznati sa važnim aspektima anamneze i konteksta u kojemu je san i sanjan.

Ukratko, preporuka je da osoba koja se ozbiljno interesira o značenje snova, osim dnevnika snova, vodi i dnevnik važnih događaja, osjećaja i razmišljanja koja se događaju u njegovom životu i koja su prethodila i slijedila samom snu. Na taj način povezujemo značenje snova sa svakidašnjom životnom situacijom osobe u psihoterapiji. To je velik posao. Ali, ako smo izrazito zainteresirani za značenje snova, nalazimo se u bezizlaznoj životnoj situaciji, patimo zbog depresije i anksioznosti, imamo napade panike ili druge nerješive životne probleme i svaki dosadašnji pokušaji rješavanja takvih problema nije urodio plodom; tada zapravo nemamo drugog izbora nego da pokušamo otkriti što nam o cijeloj situaciji govori nesvjesno. Najjednostavniji način da to i saznamo su snovi.

Nakon kratkog razgovora, sa osobom koja je sanjala san o gorili, otkrijemo kako ona ima problem sa asertivnošću. Osoba koja je san sanjala je uvijek imala problem kada se trebala izboriti za sebe. Kada bi se nalazila u sličnoj situaciji, ustuknula bi, zbog nerazumnog straha da ne povrijedi osobu s kojom razgovara (anamneza). Ali, jednako tako otkrivamo kako se sličan događaj dogodio i neposredno prije sna (kontekst). Klijent asocira kako su gorile muške gorile agresivne, a ženke blage, iako se oboje znaju izboriti za sebe. Ta asertivnost zapravo je u snu predstavljena likom nježne ženke gorile. I san kao da govori: „Boriti se za sebe nije toliko destruktivno i agresivno koliko ti se čini.“.

Snovi u seriji

Nadalje, san je jako teško razumjeti ili interpretirati sam za sebe. Ako snove interpretiramo u seriji (tj. svaki sat terapije razgovaramo o jednom snu), tada je puno lakše razumjeti značenje i smisao snova za osobu u psihoterapiji. Razlog za to je kako sami nesvjesno reagira na pokušaj razumijevanja snova na način da nas upozorava, kroz snove koji slijede, kada je interpretacija krenula u krivom smjeru. Zbog toga je važno sa snovima raditi kontinuirano budući da snovi, osim na događaje u životu osobe u psihoterapiji, komentiraju i samu psihoterapiju.

Snovi i aktivna imaginacija

Ponekad se u snovima pojavljuju motivi koji su doista iznenađujući i nemamo ideju što bio oni značili. U tom slučaju, preporučuje se nešto kao aktivna imaginacija, gdje osoba u psihoterapiji određeni motiv iz sna razrađuje kroz pisanje, slikanje ili interakciju u aktivnoj imaginaciji. Na taj način, kroz postupak aktivne imaginacije, dijelovi sna postaju razumljiviji, a to razumijevanje nam omogućuje da prepoznamo značenje simbola u pitanju u životu osobe koja je san sanjala. Neki analitičari idu toliko daleko da o snovima ne razgovaraju ako im ne priložimo aktivnu imaginaciju povezanu sa određenim motivom iz sna. Ja ne idem toliko daleko, iako, rad sa snovima i aktivnom imaginacijom je daleko produktivniji nego rad samo sa snovima, ili bez njih.

Zaključak

Svi navedeni postupci koji nam omogućuju da na snovima radimo kvalitetno i da iz njih izvučemo maksimum su zapravo vrlo zahtjevni sami po sebi i traže da osoba u psihoterapiji potroši dio vremena na takav rad. Osobe u psihoterapiji često imaju doista težak problem i ne postoji analitičar koji im, bez pomoći nesvjesnog, može dati savjet kako da taj problem i riješe. One su često same već učinile sve što su svjesno mogle i znale, prije nego su se odlučile na psihoterapiju. Snovi nam omogućuju da pronađemo rješenje koje je krojeno specifično za osobu u pitanju. Kada bi pronalazak takvog rješenja bio lagan, tada snove niti ne bi sanjali. Ali, ako smo spremni raditi na određenom životnom problemu i ako smo spremni utrošiti određeno vrijeme i energiju kako bi živjeli smisleniji život, tada pola sata vremena za rad na snovima dnevno i jedan sat rada sa psihoanalitičarom tjedno i nije toliko puno.

Za kraj mogu samo reći kako je moje iskustvo u praktičnoj psihoterapiji da kada osoba u psihoterapiji poduzima spomenute radnje kako bi se sna prisjetila i razumjela ga, uvijek dobije osjećaj kako je otkrila jednu jako mudru osobu u sebi samom koja komentira njen život. Kroz te komentare kojih se prisjećamo svake noći i koji nam omogućuju uvid u aspekte naših života kojih do sada nismo bili svjesni, naš život postaje smisleniji, a kao nusprodukt, simptom zbog kojega smo patili se često umanji ili nestane.

Snovi u analitičkoj psihologiji

Snovi predstavljaju najlakši i najefektivniji način istraživanja sadržaja i dinamike nesvjesnog.

Zašto sanjamo samo po noći? Možemo reći kako se snovi dešavaju cijelo vrijeme, ali, dok smo budni, zbog intenziteta onoga što se dešava oko nas i čime je naša svijest zaokupljena takvu dinamiku nismo u mogućnosti percipirati. S druge strana čim naša svijest malo izgubi intenzitet (umor, alkohol i sl.), fantazije, slike i sl. počinju navirati i stvara se mogućnost da ih i percipiramo.

Psihološki gledano, možemo reći kako kroz snove djeluje nešto što zovemo samo-regulirajućim psihičkim mehanizmom (kompenzacija). To znači da kada se nalazimo u situacijama za koje nemamo mehanizme adaptacije ili je ta adaptacija neadekvatna, snovi, svojim emocionalnim djelovanjem, konkretnom radnjom, mogućnostima i idejama djeluje na našu svijest sa svrhom da nam omogući drugačije gledanje i pristup situaciji u kojoj se nalazimo. Uzimanje u obzir takvih tendencija (tj. promatranje svojih snova i razgovor o njima) može nam pomoći da izbjegnemo dinamiku koja je nezdrava za našu psihologiju i koja može dovesti do problema kao stres, anksioznost, depresija i dr. U tom kontekstu, njihova važnost za psihoterapiju, individuaciju i osobni razvoj se ne može previše naglasiti.

Vrste snova

Kada razmišljamo o snovima, možemo pristupiti otkrivanju njihovog smisla na više načina. Jedan od načina je da pokušamo klasificirati koje vrste snova postoje. Snovi ne samo da imaju svoj uzrok (Freud i Adler), već sadrže i sve buduće mogućnosti razvoja i razvojne tendencije. U tom kontekstu, prvi snovi u analizi imaju posebnu važnost.

Nadalje snove možemo podijeliti ovisno o stavu svijesti u odnosu na tendencije nesvjesnog.

1. San kao nesvjesna reakcija na svjesnu situaciju. Elementi sna su u komplementarnom ili kompenzacijskom odnosu sa utiscima dana. San ne bi nastao bez određenog utiska i našeg stava )ili nedostatka stava) prema njemu.

Možemo reći kako je nesvjesno uvijek u komplementarnom ili u kompenzacijskom odnosu sa sviješću. Što je više svijest jednostrana, veća je mogućnost da će se pojaviti snažni i kontrastni ali smisleni snovi kao posljedica funkcioniranja samo-regulirajućeg psihičkog sistema.

Komplementarnost nesvjesnog je karakteristika koja se često javlja u kontekstu razvoja kada iz nesvjesnog dolaze ideje, osjećaji, emocije i afekti koje imaju svrhu da nas pripreme na buduće pothvate i događaje. Npr. razvoj seksualnosti  u mladenaštvu. Možemo reći kako je komplementarnost povezana sa razvojnim tendencijama nesvjesnog koje teže da se razvijemo u smjeru koji nam omogućuje kvalitetnu adaptaciju na vanjske ili unutarnje čimbenike….

4. San prikazuje nesvjesno koje nije u relaciji sa sviješću. Kada u svijesti ne postoje alati kojima bio mogli asimilirati potreban nesvjesni stav (bilo zbog neznanja ili tvrdoglavosti), dešavaju se snovi iz četvrte skupine. Takvi snovi su vrlo čudni i jako ih je teško interpretirati. Osoba koja sanja je često začuđena njihovim sadržajem jer ga ne može sa ničim povezati. Takvi snovi predstavljaju spontanu aktivnost nesvjesnog i sadrže važan smisao i često smo preplavljeni njihovom prirodom. To su tzv. Veliki snovi kako ih zovu primitivni narodi.“ Somnia a deo misa“ i osjećamo ih kao prosvjetljenje.

Snovi ovakve vrste se događaju kod važnih životnih primjena (odrastanje, brak, dijete, kriza srednjih godina, bolest opasna po život ili kraj života) ali jednako tako se ponekad javljaju i prije velike neuroze ili psihoze.

Subjektivni i objektivni smisao sna

Interpretacija na subjektivnom nivou pretpostavlja da su likovi, okolina, atmosfera i događaji u snu predstavljaju unutarnje psihičke faktore i situacije unutar osobe koja sanja.

Na objektivnom nivou, motive sna razumijemo konkretno….

U praksi, ako se osoba iz sna ima važnost u realnom životu osobe koja sanja, tada malo više uzimamo u obzir objektivno značenje sna. S druge strane ako sanjamo o osobi koja nema realno značenje za osobu koja sanja, tada san više govori ako ga promatramo na subjektivnom nivou. Npr. U snu žene u kojem se pojavljuje lik muškog prijatelja, možemo razumjeti kao da govori o samom prijatelju i njihovom odnosu ili kao muška karakteristika osobe koja sanja. U praksi često san promatramo više s jedne ili s druge razine ali često obje imaju određenu dozu istine u sebi.

Osobni i kolektivni aspekt snova

San možemo promatrati kroz objektiv osobnih uvjerenja stavova, ideja i sjećanja osobe koja sanja. Ako je to tako, onda govorimo o osobnom aspektu snova i često je takav pristup dovoljan da dobijemo ideju o značenju i smislu sna, iako ideje povezane sa arhetipskim značenjem simbola mogu psihoanalitičaru dati neizmjerno važnu pomoć u kojem smjeru interpretacija treba ići.

S druge strane, ako motiv sna promatramo kroz arhetipske paralele iz povijesti, mitova, religije i sl., tada govorimo o kolektivnoj važnosti motiva i on vrijedi ne samo za osobu koja sanja već i za sve ljude. Možemo reći kako takav san, na određenoj razini, dolazi iz kolektivnog nesvjesnog i osim osobnog ima i kolektivno značenje….

Interpretacija snova

Snovi ne koriste svakidašnji jezik da bi izrazili određenu težnju ili stanje, da bi odgonetnuli što oni doista misle, moramo biti svjesni na koji način je poruka šifrirana. U tom kontekstu možemo reći kako snovi koriste simbole, sadržaj arhaiziraju, kontaminiraju, kondenziraju, multipliciraju te konkretiziraju i dramatiziraju originalnu poruku.

Kako odrediti smisao sna?

Struktura sna

– mjesto, vrijeme i dramatis personae (likovi)

– ekspozicija – problem ili pitanje na koje ćemo dobiti odgovor ili rješenje u snu.

– peripeteia – usponi i padovi radnje u snu.

– lysis, rješenje sna. Smisleni zaključak.

Nakon što snu pristupimo kao klasičnoj drami i podijelimo ga na predložene dijelove, kroz razgovor sa osobom koja je san sanjala pokušavamo dobiti slijedeće informacije.

I) Opis trenutne situacije

Trenutna situacija podrazumijeva vanjsku situaciju (posao, odnosi i sl. i) i unutarnju situaciju (osjećaji, razmišljanja i sl.) u tolikoj mjeri koliko su svjesne osobi koja sanja….

VII) Objašnjenje uzroka, svrhe i smisla sna
Nakon procesa koji smo opisali, razgovaramo o mogućem smislu sna koji organski proizlazi iz cjelokupnog razgovora.

Ukratko, možemo reći kako se interpretacija sastoji od: razgovora o snu u kojim određujemo detaljnu radnju sna, likove, emocionalne aspekte radnje sna. Tijekom interpretacije razgovaramo o idejama i mogućnostima koje san u sebi skriva kroz asocijacije, (klijenta i psihoanalitičara), kontekst (događaje koji su prethodili snu), osoba čiji san interpretiramo se pokuša prisjetiti na koji način je san povezan sa njim, njegovim problemima, odnosima s ljudima u svom životu, osjećajima i emocijama, nadama i razočaranjima, važnim anegdotama, pričama i iz njegovog života. Nadalje u kontekstu interpretacije sna iznimno važne su  i amplifikacije (paralele iz etnologije, religije, bajki, alkemije, povijesti i sl)….

Snovi i psihoterapija

Zašto su snovi važni za psihoterapiju?

Ponekad se nalazimo u situaciji u kojoj osjećamo kako smo na kraju svojih snaga i ne znamo kako dalje. Takvo stanje ne mora biti samo po sebi patološko i javlja se i kod osoba koje nemaju posebnih psiholoških problema. Ta neizvjesnost je stanje koje se dešavalo tijekom cijele ljudske povijesti, te se pojavljuje u mnogim bajkama, mitovima, religijama i sl. To stanje je toliko karakteristično za ljudska bića tako da je naša psiha evolucijom naučila reagirati na njih na određeni način.

U takvim situacijama, savjet psihoterapeuta nema preveliku ulogu i značenje. Razlog za to je da se svaki savjet temelji na pretpostavci kako smo svi jednaki, a iskustvo je pokazalo kako je svaki problem, više ili manje, jedinstven. Ideje koje terapeut ima o načinu rješavanja problema su u najbolju ruku samo kratkotrajno rješenje. Kako u tom slučaju nastaviti dalje?

Kada klijent i psihoterapeut nisu svjesni što im je dalje činiti, naša nesvjesna psiha uvijek reagira na to nepodnošljivo stanje. Reakciju na to stanje možemo prepoznati u našim snovima.

Naši snovi prezentiraju slike i motive koji nas upućuju na nešto potpuno novo. Zapravo ne znamo zašto snovi nastaju i kada govorimo iskreno, interpretacija snova je poprilično nesigurna i proizvoljna. Ali ako razmišljamo o snu dovoljno dugo i temeljito, ako ga nosimo sa sobom i pokušavamo naći smisao u njemu, kao što nalazimo smisao u pjesmi pjesnika, tada nam oni uvijek nešto kažu. To nije egzaktno rješenje svih problema klijenta, ali je često vrlo praktičan i jedinstveni savjet, posebno stvoren za naš jedinstveni problem.

Za psihoterpiju je nebitno je li moguće znanstveno dokazati važnost snova jedino što je važno je da rezultat razgovora o snovima znači nešto za klijenta. Psihoterapeut mora brinuti samo za jedan kriterij kod razgovora o snovima: da li pomažu?Snovi koji dolaze na početku su raznoliki. Često ukazuju na prošlost i na zaboravljene stvari. U tom slučaju mogućnost razvoja osobnosti je ostavljena negdje u prošlosti tj. u onom trenutku kada je život klijenta postao jednostran. Takvi snovi u sebi sadržavaju naznaku kako krenuti dalje.

Ponekad snovi ukazuju na svakidašnje stvari; odnose, karijeru ili neke druge stvari za koje nismo nikada niti mislili da su izvor naših problema. Ponekad ne govore o nečemu opipljivom, posebno kada u sebi sadrže predosjećaj o budućim događajima. Takvi snovi u sebi sadrže ideje i mogućnosti kojima život klijenta može krenuti dalje.

Primjer 1.

Muškarac je sanjao san u kojemu je bolesna rođakinja imala važnu ulogu. U realnosti rođakinja nije bila bolesna. Tijekom razgovora klijent se prisjetio da je prije nekog vremena započeo njegov interes za određeno područje života i ispalo je da to dijete predstavlja taj njegov interes. Teoretski ta djevojčica može predstavljati bilo što, ali snovima daje smisao onaj tko ih sanja i klijenta je zaintrigirala ideja da proučavanje tog područja ima, za njega, u sebi nešto bolesno. I to je zapravo odlučujući trenutak u interpretaciji snova. Za klijenta je to bila određena kritika kroz koju je došlo do određene promjene njegovog stava prema tom problemu. Kroz takve male promjene i kontinuirani rad na snovima, dolazi do promjena do kojih ne bi nikada došli bez snova. Stvari se pokrenu s mrtve točke.

Međutim,  ne samo da klijent daje svoje asocijacije vezane uz san, kod rada na snovima, i psihoterapeut ima istu mogućnost da prezentira svoje ideje vezane uz motive iz sna. Od velike pomoći za analizu snova je životno iskustvo psihoterapeuta i poznavanje života i običaja ljudi. Isto tako je dobro da psihoterapeut zna što je više moguće o psihologiji arhaičnog čovjeka, mitologiji, arheologiji, komparativnoj religiji i sl. Ta područja daju vrlo važne analogije koje mogu obogatiti asocijacije klijenta i omogućiti da se lakše nađe smisao sna u danoj situaciji. Na taj način dolazimo do dubljeg razumijevanja situacija u kojima se nalazimo. Na kraju krajeva, naš stav prema određenoj situaciji je najvažniji aspekt psihološke prilagodbe, možda i daleko važniji od toga kakva je situacija sama po sebi. Taj stav je zapravo jedino što možemo promijeniti u psihoterapiji i on je ono na što djelujemo razgovarajući o snovima.

Svakodnevni snovi

Ponekad sanjamo snove koji se na prvi pogled čine beznačajni, ali i takvi svakodnevni snovi imaju svrhu i na neki način kompenziraju jednostanosti naših stavova. Kako iz takvih snova možemo izvuči pouku i savjet pokušati ću pokazati na primjeru sanjača srednjih godina. Glavni likovi sna su otac i sin koji pohađa osnovnu školu.

Možda je bitno napomenuti da svaki san možemo promatrati na subjektivnoj ili objektivnoj razini. Današnji san smo promatrali na objektivnoj razini jer smo pretpostavili da se lik iz sna odnosi na sina kao realnu osobu. No, mogli smo pretpostaviti da sin predstavlja i subjektivni aspekt sanjačeve psihologije, dakle aspekt njegove osobnosti. Ponekad je jedna a ponekad druga razina prikladnija za situaciju u kojoj se nalazi sanjač. No u ovom postu smo se ograničili na objektivni aspekt sna. U tom kontekstu pretpostavljamo da se dinamika između likova u snu odnosi na dinamiku između stvarnih osobe koje s eu snu pojavljuju. Dakle san daje komentar i određeni objektivni uvid u odnos oca i sina.

Primjer 1. – Otac i sin

San: Sanjač prolazi automobilom pored osnovne škole i u jednom trenutku primjeti daje sin zaostao iza njega.

Automobil je prijevozno sredstvo, nešto čime putujemo prema cilju. Za vrijeme tog puta smo, u neku ruku, odvojeni i izolirani od okoline i kontakt s osobama u toj okolini je ograničen. San prikazuje situaciju u kojoj je sanjač odvojen od sina zbog puta kroz život; posao, obaveze i sl. Njegov pishološki stav je takav da je osnovna škola, u koji ide njegovo dijete, samo jedan od ciljeva koji treba postići. No takav način putovanja kroz život ga emocionalno odvaja od sina i san prikazuje tu sitauciju kao zaostajanje sina za ocem. Zajednički rad roditelja i djeteta vezan uz njegovo školovanje je iznimno važan jer daje djetetu osjećaj važnosti takvog rada a u isto vrijeme ako je sam odnos tijekom rada topao, ta emocija će obilježiti i njegovo daljnje školovanje. U tom kontekstu san upozorava oca na važnost da se tome ne pristupi na automatski i emocionalno distancirani način (simbol automobila) jer to djeluje izolirajuće na dijete koje se osjeća samo i napušteno (motiv zaostajanja).

U praktičnom smislu, nakon tog sna, sanjač je pokušao pristupiti radu sa sinom malo toplije, sa više pažnje i spontanosti. U tom kontekstu san je kompenzirao mehanički i na cilj orijentirani pristup radu sa sinom vezanim uz njegovo školovanje. Na ovom primjeru vidimo kako tako mali i “beznačajni” svakodnevni snovi ako se o njima promišlja, može dati uvid u određeni problem u nastanku. Ako ga uzmemo u obzir, tada na tom problemu možemo raditi prije nege se doista i manifestira. Psihoterapija je mjesto gdje se često o takvim i sličnim snovima razgovara. Kontinuirani rad na njima može dovesti do toga da se mnogi potencijalni problemi nikada ne razviju i manifestiraju. Ako takvi problemi već postoje, snovi nam mogu omogućiti da razvijemo drugačiji pogled na njih i uspješnije riješavanje.

Kako znamo da je interpretacija točna?

Možemo se pitati kako znamo da je interpretacija točna. Zapravo ne postoji točna ili netočna interpretacija jer interpretacija nikada ne iscrpljuje sva moguća značenja snova, već samo jednu nijansu cjelokupnog značenja. Jedino smisleno pitanje je da li interpretacija ima smisla za sanjača u kontekstu njegovog života.

Edukacija – Analitička psihologija (I)

Ovdje je prikazan samo dio cjelokupnog predavanja. Ako želite saznati više o temi, predlažemo vam da se prijavite na ciklus predavanja i seminara Hrvatskog društva za analitičku psihologiju koji se periodički održavaju u Zagrebu i drugim gradovima. Edukaciji možete prisustvovati u cijelosti ili se možete prijaviti samo na predavanja i seminare koji vas zanimaju. Više o edukaciji, temama koje ćemo pokriti, njenoj svrsi i cilju možete saznati ako pratite ovaj link – Analitička psihologija (I).

Nadamo se susretu na jednoj od slijedećih edukacija Hrvatskog društva za analitičku psihologiju.